ĐĂNG NHẬP  
image banner
Giao ban giữa Thường trực HĐND huyện với 39 xã, thị trấn
Sáng ngày 22/3, Thường trực HĐND huyện Yên Thành đã tổ chức hội nghị giao ban với Thường trực HĐND các xã, thị trấn. 

Đồng chí Nguyễn Quý Linh - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Vũ Anh Thế - Phó chủ tịch Thường trực HĐND huyện Yên Thành đồng chủ trì hội nghị.

Các đại biểu về dự đã được nghe đánh giá kết quả hoạt động của HĐND huyện, HĐND cấp xã quý 1, nhiệm vụ trọng tâm quý 2. Đánh giá rút kinh nghiệm chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 3 HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026…

Nổi bật, sau kỳ họp thứ 3, HĐND huyện đã hoàn thiện và ban hành 10 Nghị quyết, xây dựng kế hoạch và đề cương giám sát chuyên đề; đôn đốc UBND huyện báo cáo tiến độ, kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri cho thường trực HĐND huyện; tham gia các phiên tiếp dân định kỳ hàng tháng của UBND huyện. Kỳ họp HĐND  cuối năm nhiều xã đã ban hành các cơ chế chính sách  hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Anh-tin-bai

Các đại biểu về dự đã được nghe đánh giá kết quả hoạt động của HĐND huyện, HĐND cấp xã quý 1, nhiệm vụ trọng tâm quý 2

Trong quý 2 năm 2022, Thường trực HĐND huyện và 39 xã thị trấn tiếp tục đôn đốc UBND cùng cấp và các cơ quan đơn vị liên quan thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo QPAN. Chuẩn bị các điều kiện để tiếp tục tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng hoạt động của đại biểu HĐND huyện và cấp xã, thị. Tổ chức các phiên họp theo luật định, nâng cao chất lượng thẩm tra các báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp. Phối hợp với MTTQ thực hiện tốt công tác tiếp xúc với cử tri; Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức kỳ họp giữa năm 2022.v.v.

Trung tâm VHTT&TT Yên Thành 

BẢN ĐỒ HUYỆN YÊN THÀNH
image

Tin tức
  • Thời sự truyền hình Yên Thành 22-9-2023
1