ĐĂNG NHẬP  
image banner
Thông báo triệu tập kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026
Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Yên Thành quyết định triệu tập Kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân huyện khóa XX (kỳ họp thường lệ) để xem xét, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện năm 2022, nhiệm vụ năm 2023; xem xét báo cáo kết quả công tác năm 2022, nhiệm vụ năm 2023 của Thường trực, các Ban Hội đồng nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân huyện, Tòa án nhân dân huyện, Viện Kiểm sát nhân dân huyện, Chi cục Thi hành án dân sự huyện và một số báo cáo liên quan; xem xét, thông qua các dự thảo Nghị quyết về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện và quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân huyện.  

Kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 dự kiến tổ chức trong 2 ngày (từ ngày 19/12 đến ngày 20/12/2022) tại Trung tâm Hội nghị huyện, Khối 3 Thị Trấn Yên Thành, huyện Yên Thành.

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Yên Thành trân trọng thông báo đến các vị đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XX và các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan trên địa bàn huyện được biết để sắp xếp kế hoạch công tác, bố trí thời gian tham dự kỳ họp./.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND

CHỦ TỊCH

Nguyễn Quý Linh

BẢN ĐỒ HUYỆN YÊN THÀNH
image

Tin tức
  • Thời sự truyền hình Yên Thành 26-5-2023
1