ĐĂNG NHẬP  
image banner
Thông báo về thời gian, nội dung chương trình kỳ họp thứ Tám HĐND huyện khóa XX.
Kỳ họp thứ Tám, HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra trong 2 ngày (từ ngày 20/7 đến ngày 21/7/2023) tại Trung tâm Hội nghị huyện. Kỳ họp sẽ truyền thanh trực tiếp các phiên khai mạc, thảo luận tại hội trường, chất vấn và trả lời chất vấn, bế mạc kỳ họp… để cử tri trong toàn huyện quan tâm theo dõi.
 
2. Tại Kỳ họp thứ Tám, HĐND huyện khóa XX sẽ xem xét, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện 6 tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; xem xét báo cáo kết quả công tác 6  tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của Thường trực, các Ban HĐND huyện, UBND huyện, TAND huyện, VKSND huyện, Chi cục Thi hành án dân sự huyện; xem xét, đánh giá báo cáo kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri; báo cáo giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri và một số báo cáo liên quan về thực hiện thu chi ngân sách của huyện; công tác cải cách hành chính; công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân… xem xét, thông qua 8 dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2022; chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2024; quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân huyện. 
3. Kỳ họp này, HĐND huyện sẽ dự kiến chất vấn 2 vấn đề, gồm: 
- Lĩnh vực Kinh tế-xã hội: Tình hình và kết quả triển khai thực hiện các chỉ tiêu KTXH giai đoạn 2021-2025. Nhiệm vụ và giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu KTXH đến năm 2025. Trọng tâm là tập trung vào một số chỉ tiêu khó đạt của cả giai đoạn và của năm 2023 như: Tỷ lệ đô thị hóa; Tỷ lệ trường chuẩn Quốc gia; Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế; Tỷ lệ rác thải được thu gom, xử lý; Chỉ tiêu thu ngân sách năm 2023…
- Lĩnh vực Y tế: Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân trên địa bàn huyện, trong đó chú trọng một số vấn đề về tinh thần phục vụ của đội ngũ y bác sỹ; cơ sở vật chất trang thiết bị; chất lượng đội ngũ cán bộ y tế tuyến huyện và tuyến cơ sở; Bảo hiểm y tế và chi trả chế độ BHYT cho người dân.
4. Trước và trong thời gian diễn ra kỳ họp, HĐND huyện tiếp tục tiếp nhận các ý kiến của cử tri phản ánh để chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Số điện thoại tiếp nhận kiến nghị của cử tri qua đường dây nóng: 02388.936.678.
Trân trọng thông báo cho toàn thể cử tri huyện nhà biết và theo dõi, giám sát!
THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
BẢN ĐỒ HUYỆN YÊN THÀNH
image

Tin tức
  • Thời sự truyền hình Yên Thành 29-9-2023
1