ĐĂNG NHẬP  
image banner
Yên Thành tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử
Từ ngày 10-17/4, Ủy ban bầu cử huyện Yên Thành đã tổ chức9 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV- đại biểuHĐND các cấp nhiệm kì 2021-2026.

Tại các lớp tập huấn, trưởng ban chỉ đạo; chủ tịch, các phó chủ tịch ủy ban bầu cử, thư kí ủy ban bầu cử; tổ trưởng tổ chuyên viên giúp việc ủy ban bầu cử 39 xã, thị trấn đã được được quán triệt về nhiệm vụ, quyền hạn của tổ bầu cử; Trình tự các công việc thực hiện trước, trong và sau ngày bầu cử; công tác kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu của tổ bầu cử; tổng hợp kết quả bầu cử. Đông thời được quán triệt một số tình huống vi phạm nghiêm trọng trong bầu cử như: vi phạm của thành viên các tổ chức phụ trách bầu cử và vi phạm của cử tri và được hướng dẫn phần mềm ứng dụng tổng hợp kết quả bầu cử. Qua đó góp phần nâng cao kiến thức, kĩ năng thực hiện tốt chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác bầu cử./.

Trung tâm VHTT&TT Yên Thành
BẢN ĐỒ HUYỆN YÊN THÀNH
image

Tin tức
  • Thời sự truyền hình Yên Thành 22-9-2023
1