ĐĂNG NHẬP  
image banner
Lễ công bố Quyết định, trao giấy chứng nhận sản phẩm O COP năm 2022 và đợt 1 năm 2023

Sáng 3/8, huyện Yên Thành tổ chức lễ trao giấy chứng nhận sản phẩm O COP cho các chủ thể năm 2022  và đợt 1 năm 2023. Đồng chí Nguyễn Văn Dương- Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì.

Toàn cảnh buổi lễ

 

Theo Quyết định của UBND tỉnh công nhận các sản phẩm đạt OCOP năm 2022 và đợt 1 năm 2023, huyện Yên Thành có các  chủ thể gồm:  Hợp tác xã Dịch vụ Nông Nghiệp Trung Thành (xã Trung Thành); Công ty Cổ phần TP dinh dưỡng Loliffood (xã Tân Thành); Công ty TNHH Khoa học công nghệ Vĩnh Hòa (xã Vĩnh Thành); HTX Dịch vụ NN Tổng Hợp Bắc Thành (xã Bắc Thành); HTX Dịch vụ NN và Kinh doanh tổng hợp Tiến Thành (xã Tiến Thành); HTX Dịch vụ NN-Nông thôn Tây Thành (xã Tây Thành); Hộ kinh doanh Phạm Công Hải (xã Bảo Thành); Hợp tác xã NN dịch vụ xã Xuân Thành (xã Xuân Thành); Xông ty Du lịch Sắc Việt Travel (Hoa Thành và Phúc Thành); Hợp tác xã Dịch vụ NN và xây dựng Minh Thành (xã Minh Thành); HTX Nông nghiệp & PTNT Hồng Thành (xã Hồng Thành); HTX Dịch vụ Nông nghiệp Lăng Thành (xã Lăng Thành); HTX Nông nghiệp và Dịch vụ xã Tăng Thành (xã Tăng Thành); Hợp tác xã nông nghiệp và dịch vụ Đồng Thành (xã Đồng Thành); Hợp tác xã Lâm nghiệp Mã Thành (xã Mã Thành); Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Nam Thành (xã Nam Thành); Hợp tác xã Nông Nghiệp Liên Thành (xã Liên Thành); Hợp tác xã Nông nghiệp Phú Thành (xã Phú Thành); Hộ Kinh doanh Nguyễn Minh Thao (xã Long Thành).

 

Anh-tin-bai
Anh-tin-bai
Anh-tin-bai

Trao giấy chứng nhận sản phẩm OCOP cho các chủ thể năm 2022  và đợt 1 năm 2023

 

Tại lễ công bố, lãnh đạo huyện đã đánh giá cao những tập thể, cá nhân đã có quá trình lựa chọn, phát huy được lợi thế, tiềm năng cũng như xây dựng những sản phẩm lợi thế của địa phương  trở thành những sản phẩm chủ lực cung ứng ra thị trường, tạo ra những sản phẩm sạch,  góp phần nâng cao giá trị  sản phẩm, tạo thêm nhiều việc làm, nâng cao thu nhập của người dân. Đồng thời mong muốn các chủ thể có các sản phẩm được công nhận tiếp tục duy trì  quy trình sản xuất, mở rộng quy mô cả về số lượng, chất lượng, đáp ứng nhu cầu thị trường; tăng cường phối hợp với các ngành liên quan để quảng bá, giới thiệu sản phẩm và tạo đầu ra ổn định, nâng tầm được thương hiệu sản phẩm OCOP đã được công nhận./.

Trung tâm VHTT&TT Yên Thành

 

 

BẢN ĐỒ HUYỆN YÊN THÀNH
image

Tin tức
  • Thời sự truyền hình Yên Thành 29-9-2023
1