ĐĂNG NHẬP  
image banner
Ngân hàng CSXH họp đánh giá hoạt động quý II, Triển khai nhiệm vụ quý III

Ban đại diện HĐQT- Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Yên Thành đã họp đánh giá hoạt động quý II, triển khai nhiệm vụ quý III năm 2023. Ông Nguyễn Thanh Hà- Phó chủ tịch UBND huyện,Trưởng ban đại diện HĐQT - Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Yên Thành  chủ trì hội nghị .

Toàn cảnh cuộc họp

   Nổi bật trong quý 2, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện đã phối hợp với các đơn vị nhận ủy thác các cấp và chính quyền địa phương các xã, thị trấn từng bước khắc phục khó khăn, triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị cho vay xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế, hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Anh-tin-bai

Ông Phan Hữu Trang – Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH huyện báo cáo kết quả hoạt động trong quý 2

Trong quý, các đơn vị ủy thác đã tham mưu UBND cấp xã chỉ đạo công tác bình xét, Ngân hàng CSXH giải ngân kịp thời thời 67.657 triệu đồng, đạt tốc độ tăng trưởng năm là 8,6%, có 1.723 món vay được giải ngân, nâng tổng số hộ được thụ hưởng tín dụng 6 tháng đầu năm là 2.788 hộ; trong đó hộ nghèo vay 158 hộ, số tiền 13.854 triệu đồng; hộ cận nghèo là được vay là 464 hộ với số tiền 39.520 triệu đồng; hộ mới thoát nghèo 76 hộ, số tiền 6.615 triệu đồng, nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn là 1.791 hộ với số tiền 35.781 triệu đồng; vay làm nhà ở xã hội được 27 ngôi nhà với số tiền 10.420 triệu đồng....Công tác bình xét cho vay diễn ra công khai, minh bạch, đúng đối tượng thụ hưởng. Một số xã có doanh số cho vay lớn như: Xuân Thành, Hùng Thành, Phú Thành, Long Thành, Tân Thành, Vĩnh Thành…

    Doanh số thu nợ trong quý là 29.591 triệu đồng, lũy kế 6 tháng đầu năm thu nợ đạt 51.166 triệu đồng; một số chương trình có doanh số thu nợ lớn như: Nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn 15.276 triệu đồng, hộ thoát nghèo 12.290 triệu đồng, hộ cận nghèo ,11.554 triệu đồng... Trong quý có 12.366 triệu đồng nợ đến hạn; tổng dư nợ đạt 861.541 triệu đồng, tăng 38.066 triệu đồng so với đầu quý, tăng 68.800 triệu đồng so với đầu năm. Hiện còn 18.159 khách hàng còn dư nợ, tăng 565 hộ so với đầu quý và tăng 1.276 khách hàng so với đầu năm.

Anh-tin-bai

Ông Nguyễn Thanh Hà - Phó chủ tịch UBND huyện,Trưởng ban đại diện HĐQT - Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Yên Thành triển khai phương hướng, nhiệm vụ trong quý 3

 Bên cạnh đó Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện đã phối hợp quả với các xã thực hiện có hiệu quả công tác giao dịch xã, bảo thuận lợi cho nhân dân thực hiện vay vốn trả nợ tại xã. Các chủ trương chính sách được công khai và thủ tục cơ bản giải quyết tại xã tạo điều kiện thuận lợi cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách tiếp cận đầy đủ nhất các dịch vụ của Ngân hàng CSXH./.

                                                                                  Trung tâm VHTT&TT Yên Thành 

BẢN ĐỒ HUYỆN YÊN THÀNH
image

Tin tức
  • Thời sự truyền hình Yên Thành 29-9-2023
1