ĐĂNG NHẬP  
image banner
Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH Yên Thành dư nợ thông qua ủy thác đạt 821.028 triệu đồng
Trong quý I, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH cùng các tổ chức nhận ủy thác huyện Yên Thành đã phối hợp, chỉ đạo cơ sở triển khai thực hiện tốt các nội dung theo văn bản liên tịch đã ký kết và hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. 

Phòng giao dịch Ngân hàng CSXHhuyện Yên Thành   cùng các tổ chức nhận ủy thác triển khai công tác phối hợp

 

Theo báo của Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH Yên Thành, dư nợ thông qua ủy thác đến ngày 31/03/2023: đạt 821.028 triệu đồng, chiếm 99,70% tổng dư nợ, tăng 30.282 triệu đồng so với đầu năm (tốc độ tăng trưởng 3,83%) và tăng 101.778 triệu đồng so cùng kỳ năm trước, trong đó: Hội Nông dân dư nợ 233.582 triệu đồng tăng 8.423 triệu đồng so với đầu năm, tốc độ tăng trưởng 3,74 %; Hội Phụ nữ  dư nợ 278.259 triệu đồng, tăng 8.980 triệu đồng so với đầu năm, tốc độ tăng trưởng 3,33%; Hội CCB 182.654 triệu đồng, tăng 7.142 triệu đồng so với đầu năm, tốc độ tăng trưởng 4,07%; Đoàn Thanh niên 126.533 triệu đồng tăng 5.736 triệu đồng so với đầu năm, tốc độ tăng trưởng 4,75%. Doanh số cho vay đạt 51.752 triệu đồng, trong đó: Hội ND là 14.914  triệu đồng, Hội PN là 16.073 triệu đồng; Hội CCB là 11.495 triệu đồng; ĐTN là 9.270 triệu đồng.   Doanh số thu nợ đạt 21.462 triệu đồng, Hoạt động thu lãi được duy trì ổn định hàng tháng, doanh số thu lãi ủy thác đạt 17.162 triệu đồng, đạt 97,6% lãi dự thu, trong đó có 13 xã thu tốt đạt 100% lãi dự thu, không có lãi tồn đọng.

Trong quý các hội đoàn thể đã tích cực chỉ đạo của công tác xử lý, đôn đốc thu hồi nợ đến hạn trong quý là 10.393 triệu đồng, thu nợ đúng hạn 9.463 triệu đồng, đạt tỷ lệ 91,1%, gia hạn nợ là 798 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 7,7%, chuyển nợ quá hạn 123 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 1,2%, trong đó có 21 xã làm tốt công tác đôn đốc thu hồi nợ, tỷ lệ thu hồi nợ đạt 100% nợ đến hạn.

Quan tâm đến việc chỉ đạo xử lý, thu hồi nợ quá hạn, kiểm chế việc phát sinh nợ quá hạn; đến 31/3/2023, nợ quá hạn là 220 triệu đồng, giảm 83 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0.03%,Các tổ chức ủy thác đã làm tốt công tác vận động tổ viên gửi tiền tiết kiệm qua tổ, công tác huy động tiền gửi qua tổ ngày càng ổn định, đến 31/3/2023 đạt 51.891 triệu đồng, tăng 4.239 triệu đồng so với đầu năm, hoàn thành vượt mức kế hoạch giao quý I, bình quân mỗi hộ tăng 240.000 đồng.

Trong quý PGD NHCSXH đã phối hợp các tổ TK&VV, tổ chức hội cấp xã chuyển khoản cho gần 300 khách hàng có số dư tiền gửi trên 10% so với dư nợ để trả 1 phần tiền gốc. Qua kiểm tra về cơ bản tổ chức hội cấp xã, ban quản lý tổ tiết kiệm và vay vốn đã cố gắng hoàn thành tốt các công đoạn theo hợp đồng ủy thác và hợp đồng ủy nhiệm, các hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích, chưa phát hiện các sai phạm trong trong quản lý tín dụng chính sách như xâm tiêu, chiếm dụng vốn, vay hộ vay ké./.

                                                                          

Trung tâm VHTT&TT Yên Thành
BẢN ĐỒ HUYỆN YÊN THÀNH
image

Tin tức
  • Thời sự truyền hình Yên Thành 26-5-2023
1