ĐĂNG NHẬP  
image banner
Yên Thành cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự tái định cư tại thị trấn
Sáng ngày 12/5, Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất huyện Yên Thành tiến hành cưỡng chế thi hành Quyết định thu hồi đất nông nghiệp đối với hộ gia đình bà Nguyễn Thị Hiếu, khối 2 thị trấn Yên Thành để xây dựng công trình hạ tầng khu tái định cư, phát triển hạ tầng giao thông nội thị.

Khu vực cưỡng chế 360,9 m2 đất sản xuất nông nghiệp của gia đình bà Nguyễn Thị Hiếu, khối 2, thị trấn Yên Thành

 

Theo quy hoạch, nhà nước đã thu hồi 10.470 m2 đất  của 51 hộ gia đình, cá nhân và tổ chức liên quan; cơ bản các hộ gia đình đều nhất trí và đã bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư thực hiện dự án, riêng chỉ một hộ duy nhất là gia đình bà Nguyễn Thị Hiếu sử dụng thửa đất số 31, thuộc bản đồ trích đo GPMB  do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Yên Thành lập ngày 26/4/2021 với diện tích 360,9 m2, loại đất sản xuất nông nghiệp tại thị trấn Yên Thành chưa đồng ý nhận tiền chi trả bồi thường 53.041.000 đồng  và không chấp hành việc bàn giao đất để thực hiện dự án.

Quá trình triển khai thực hiện dự án, UBND huyện Yên Thành đã ban hành Thông báo thu hồi đất, nhiều lần tổ chức họp dân, tuyên truyền vận động nhưng hộ gia đình này không đồng ý và ký xã nhận diện tích, hồ sơ kê khai kiểm đếm và không phối hợp thực hiện GPMB khu tái định cư, buộc UBND huyện ban hành các Quyết định kiểm đếm bắt buộc; Quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc; Quyết định thu hồi và Quyết định phê phê duyệt phương sán bồi thường GPMB, đồng thời tiến hành cưỡng chế thu hồi đất nhằm đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật và tính hiệu quả, hiệu lực trong lĩnh vực quản lý và sử dụng đất đai trên địa bàn huyện.

 

Trung tâm VHTT&Truyền thông Yên Thành  

BẢN ĐỒ HUYỆN YÊN THÀNH
image

Tin tức
  • Thời sự truyền hình Yên Thành 26-5-2023
1