ĐĂNG NHẬP  
image banner
Yên Thành họp bàn phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025

Chiều 6/9, huyện Yên Thành họp bàn phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã  giai đoạn 2023-2025 đối với 2 xã Hùng Thành và Hậu Thành. Đồng chí Phan Văn Tuyên - Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp.

Toàn cảnh cuộc họp

 

Tại phiên họp, các đại biểu về dự đã  được thông qua phương án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện giai đoạn 2023- 2025 gồm: hiện trạng các đơn vị hành chính cấp xã; phương án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025. Sắp xếp tổ chức bộ máy; Kế hoạch, lộ trình, kinh phí thực hiện và kiến nghị, đề xuất.

Riêng phương án sáp nhập 2 xã Hùng Thành và Hậu Thành, tại cuộc họp, lãnh đạo 2 xã đã trực tiếp trao đổi những ý kiến, tâm tư nguyện vọng để thực hiện phương án sáp nhập phù hợp nhất đối với điều kiện thực tiễn. Thông qua cuộc họp lần này, với những lý do đặc thù: Hai xã Hậu Thành và Hùng Thành trước đây là xã Hậu Thành, được tách ra thành 02 xã từ năm 2007. Nhân dân hai xã  đều có phong tục, tập quán, tín ngưỡng, kinh tế - xã hội cơ bản tương đồng, nhập hai xã này với nhau sẽ thuận lợi trong việc quản lý hành chính, an ninh ổn định, tạo điều kiện cho việc phát triển kinh tế, xã hội. Nếu nhập thêm xã thứ ba rất khó khăn trong việc quản lý hành chính; Số lượng cán bộ, công chức, không chuyên trách dôi dư nhiều, do vậy rất khó khăn trong việc tinh giảm biên chế, giải  quyết chế độ dôi dư. Mặt khác nếu nhập nhập thêm đơn vị thứ 3 thì phải nhập xã Phúc Thành hoặc xã Lăng Thành thì quy mô dân số và diện tích rất lớn, địa hình trải dài khó quản lý.

Anh-tin-bai

Đồng chí Phan Văn Tuyên - Chủ tịch UBND huyện nêu một số vấn đề để việc sát nhập xã phù hợp

Với những lý do trên huyện Yên Thành sẽ xin cấp trên áp dụng yếu tố đặc thù đối với việc sắp xếp xã Hùng Thành và Hậu Thành. Dự kiến sau sắp xếp, Hậu Thành có diện tích tự nhiên 23,49 km2 (đạt 46,98% so với tiêu chuẩn quy định). Dân số 13.200 người (đạt 264 % so với tiêu chuẩn quy định).

Các đơn vị hành chính cùng cấp liền kề: Phía Đông giáp xã Lăng Thành; Phía Nam giáp xã Phú Thành;  Phía Tây giáp xã Phúc Thành, Kim Thành;  Phía Bắc giáp xã Lăng Thành. Trụ sở làm việc đơn vị hành chính của 2 đơn vị này dự kiến sẽ đặt tại xã Hậu Thành hiện nay./.

Trung tâm VHTT&TT Yên Thành 

BẢN ĐỒ HUYỆN YÊN THÀNH
image

Tin tức
  • Thời sự truyền hình Yên Thành 29-9-2023
1