ĐĂNG NHẬP  
image banner
Yên Thành phấn đấu có 21.303 người tham gia BHXH tự nguyện và 90,5% người dân có thẻ BHYT
Chiều ngày 12/4, UBND huyện Yên Thành triển khai thực hiện chính sách  BHXH; BHYT và công tác phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, BHYT học sinh nhằm đánh giá kết quả thực hiện trong thời gian vừa qua và triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong năm 2023. Đồng chí Hoàng Danh Truyền – PCT. UBND huyện chủ trì hội nghị.

Tham dự có đồng chí Thái Sơn – Trưởng Ban Tuyên giáo – Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện; Các thành viên BGD thực hiện chính sách BHXH, BHYT cấp huyện; lãnh đạo và cán bộ chuyên quản thu cơ quan BHXH huyện; Lãnh đạo các tổ chức dịch vụ thu trên địa bàn; Chủ tịch UBND 39 xã, thị trấn; Công chức VH-XH phụ trách công tác LĐ-TB&XH cơ sở; Hiệu trưởng các trường THPT; Giám đốc Trung tâm GDTX; Trung cấp nghề kỹ thuật Yên Thành.

 

Thực hiện Quyết định 4378/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh Nghệ An về việc giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2023 và các Quyết định của UBND huyện về việc giao chỉ tiêu thực hiện BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; BHYT học sinh năm 2023, nhìn chung các xã, thị trấn và trường học trên địa bàn huyện đã tổ chức triển khai nghiêm túc việc thực hiện. Đến thười điểm này toàn huyện có 87,29% dân số tham gia BHYT; có 16.144 người tham gia BHXH tự nguyện; 93, 67% học sinh tham gia BHYT học sinh. Tuy vậy so với chỉ tiêu được giao tỷ lệ người dân và học sinh tham gia BHYT vẫn đạt mức thấp, trong đó xã Công Thành mới đạt 72, 65%; xã Bảo Thành 78,8%; Trường Tiểu học số 2 Công Thành chỉ đạt 44,56%; Trường Tiểu học và THCS Mỹ Thành đạt 70,3%.v.v.

 

Anh-tin-bai

Ông Nguyễn Đức Chương – Giám đốc BHXH huyện Yên Thành đánh giá việc triển khai thực hiện BHXH, BHYT trên địa bàn trong thời gian qua

 

 

Tại hội nghị, lãnh đạo cơ quan BHXH huyện đã phân tích và đưa ra nhiều nguyên nhân dẫn đến một số đơn vị chưa đạt chỉ tiêu giao, trong đó công tác tuyên truyền chưa thường xuyên, ý thức của một số người dân chưa cao, đặc biệt trong đồng bào theo đạo chưa nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa việc tham gia BHYT...

Một số xã, đơn vị trường học cũng đã nêu lên một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện đã được lãnh đạo UBND huyện và cơ quan BHXH huyện trực tiếp trả lời và đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

 

 

Anh-tin-bai

Đại diện lãnh đạo UBND xã Công Thành nêu một số khó khăn, vướng mắc của địa phương trong việc thực hiện BHYT

 

Để đạt chỉ tiêu năm 2023 có thêm 5.159 người dân tham gia BHXH tự nguyện và nâng tỷ lệ số người tham gia BHYT ở một số xã còn thấp, huyện Yên Thành đã đề ra nhiều giải pháp, trong đó các xã, thị trấn tiếp tục nêu cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, chỉ đạo các tổ chức, đoàn thể chuyên môn phối hợp với BHXH huyện, các tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT, thường xuyên tuyên truyền chế độ, chính sách  BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, BHYT học sinh để người dân hiểu rõ quyền lợi khi tham gia; tổ chức đối thoại và vận động đối với các trường hợp dừng đóng BHXH tự nguyện; BHYT hộ gia đình để tiếp tục tham gia. Chủ động rà soát người dân chưa tham gia BHYT để phối hợp với BHXH huyện có giải pháp phù hợp về công tác tuyên truyền, đối thoại với người dân về việc thực hiện chính sách BHYT và BHXH tự nguyện.   

 

Anh-tin-bai

Ông Hoàng Danh Truyền – PCT-UBND huyện Yên Thành đưa ra một số giải pháp và giao nhiệm vụ cho 39 xã, thị trấn, đơn vị trường học trong việc thực hiện chính sách BHXH; BHYT và công tác phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, BHYT học sinh năm 2023

 

 Đối với các trường học, đặc biệt những trường thuộc vùng đặc thù cần nêu cao  tinh thần trách nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên chủ nhiệm, cán bộ y tế trong công tác BHYT học sinh. Tiếp tục làm tốt công tác tuyên tuyền, nâng cao ý thức cho các bậc phụ huynh  trong việc chấp hành tham gia BHYT bắt buộc đối với học sinh ngay từ đầu năm học mới 2023-2024, phấn đấu 100% học sinh tham gia.

Bên cạnh đó huyện cũng sẽ duy trì việc thanh, kiểm tra chuyên ngành; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, đặc biệt là việc thực hiện Đề án 06 về lĩnh vực BHXH; nêu cao vai trò đại lý thu BHXH, BHYT với phương châm cạnh tranh lành mạnh, vì lợi ích của người dân.v.v.    

Trung tâm VHTT&TT Yên Thành 

BẢN ĐỒ HUYỆN YÊN THÀNH
image

Tin tức
  • Thời sự truyền hình Yên Thành 26-5-2023
1