ĐĂNG NHẬP  
image banner
Yên Thành tập huấn chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu

    Ngày 27/6, UUBND huyện Yên Thành tổ chức Hội nghị tập huấn một số kiến thức về xây dựng nông thôn mới nâng cao, NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025. 

Các đại biểu về dự

 

Về dự có ông Hoàng Đình Ngọc- Trưởng phòng tổng hợp văn phòng điều phối NTM tỉnh Nghệ An, ông Nguyễn Văn Dương- PCT UBND huyện, lãnh đạo và chuyên viên Phòng NN&PTNT huyện; Bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND, chủ tịch UBMTTQ, công chức nông nghiệp, địa chính xây dựng, văn hóa, chủ nhiệm HTX,  Bí thư - xóm trưởng các xóm của các xã: Bảo Thành, Liên Thành, Nam Thành, Minh Thành, Lăng Thành, Long Thành, Trung Thành, Mã Thành, Phú Thành, Vĩnh Thành.

 

Anh-tin-bai

Ông Nguyễn Văn Dương - PCT UBND huyện đặt vấn đề nội dung đợt tập huấn

Xác định Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM  chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc, chính vì vậy, trên cơ sở đã đạt được của chương trình, tại hội nghị, các đại biểu về dự  được nắm bắt thêm những nội dung, vấn đề mới, nhất là các định hướng chỉ đạo của lãnh đạo  cấp trên để tổ chức triển khai đồng bộ từ Tỉnh  đến địa phương, bộ khung chính sách xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; cơ chế quản lý và tổ chức thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025, nhiệm vụ giải pháp trong việc thực hiện xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, xây dựng thôn xóm NTM thông minh...

Anh-tin-bai

Ông Hoàng Đình Ngọc- Trưởng phòng tổng hợp văn phòng điều phối NTM tỉnh Nghệ An triển khai các nội dung về xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu

 

Qua đó giúp các đại biểu về dự hiểu rõ hơn về vai trò, trách nhiệm của mình , góp phần nâng cao hiệu quả, kết quả trong công tác tham mưu, hướng dẫn thực hiện ở các địa phương, tạo sự đồng thuận trong cả hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân, phấn đấu trong năm 2023 Yên Thành có thêm 7 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, đến năm 2025 huyện  hoàn thành 9 tiêu chí huyện NTM nâng cao theo Nghị quyết  Đại hội huyện đảng  bộ khóa 27 đã đề ra.

 

Trung tâm VHTT&TT Yên Thành 

BẢN ĐỒ HUYỆN YÊN THÀNH
image

Tin tức
  • Thời sự truyền hình Yên Thành 29-9-2023
1