ĐĂNG NHẬP  
image banner
Yên Thành tập trung thu hoạch nhanh 10.700 ha lúa hè thu

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, trong những ngày qua nông dân  huyện Yên Thành đã tập trung huy động phương tiện cơ giới và lao động xuống đồng thu hoạch lúa hè thu với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, bảo vệ thành quả sản xuất.

Nông dân Yên Thành đưa máy gặt vào đồng ruộng đẩy nhanh tiến độ thu hoạch

 

Vụ hè thu năm nay, toàn huyện gieo cấy 10.700 ha lúa, do thời tiết thuận lợi, ít sâu bệnh hại nên năng suất lúa được mùa, đạt gần 53 tạ/ha. Trong đó trên 6.200 ha liên kết với các doanh nghiệp sản xuất lúa chất lượng cao, được các đơn vị thu mua tại ruộng với giá 700.000 đồng/tạ.

Thời điểm hiện tại, toàn huyện  đã thu hoạch được trên 8.200 ha, riêng  các xã vùng sâu chạy lụt đã thu hoạch xong toàn bộ diện tích; Các xã sử dụng nước hồ đập như: Quang Thành, Tây Thành, Tiến Thành, Minh Thành… gieo cấy muộn hơn các xã khác, nhưng  cũng đang tập trung thu hoạch và dự kiến đến khoảng 15/9 sẽ thu hoạch xong lúa hè thu.

Cùng với đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa, các địa phương cũng đã tăng cường công tác chỉ đạo triển khai trồng cây vụ đông phù hợp với từng vùng đất;  khuyến khích người dân nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tăng cường liên kết trong sản xuất, nâng cao giá trị trên đơn vị diện tích, sản xuất nông nghiệp bền vững.

Trung tâm VHTT&TT Yên Thành

BẢN ĐỒ HUYỆN YÊN THÀNH
image

Tin tức
  • Thời sự truyền hình Yên Thành 29-9-2023
1