ĐĂNG NHẬP  
image banner
Yên Thành triển khai Kế hoạch sản xuất vụ đông năm 2023

Dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Dương - Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng BCĐ sản xuất và các chương trình phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện, UBND huyện vừa tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch sản xuất vụ đông năm 2023. 

Toàn cảnh hội nghị triển khai sản xuất vụ đông 2023

 

Theo kế hoạch,  vụ đông năm nay  huyện Yên Thành đặt ra mục tiêu gieo trồng 2820 ha,  trong đó cây Ngô hàng hóa được quy hoạch 1.000 ha ở các xã Quang Thành,Tây Thành, Thịnh Thành, Minh thành và Lăng Thành…                                

 

Anh-tin-bai

Đồng chí Nguyễn Văn Dương - Phó Chủ tịch UBND huyện quán triệt một số nhiệm vụ trọng tâm trong chỉ đạo sản xuất

 

Để hoàn thành tốt kế hoạch đề ra, UBND huyện yêu cầu ngành nông nghiệp thực hiện tốt nhiệm vụ tổ chức sản xuất, chỉ đạo các xã sớm xây dựng và triển khai kế hoạch của địa phương, đảm bảo phù hợp, sát thực tế; phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc để chủ động tham mưu, đề xuất các biện pháp giải quyết hiệu quả.

 

Anh-tin-bai

Sản xuất vụ đông ở xã Nam Thành luôn mang lại hiệu quả kinh tế cao ( ảnh tư liệu)

 

Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, khuyến cáo nhân dân thực hiện nghiêm khung lịch thời vụ, cơ cấu cây trồng phù hợp, các biện pháp kỹ thuật canh tác nhằm tăng năng suất, chất lượng cây trồng, đặc biệt chú trọng chủ trương tích tụ ruộng đất, khuyến khích tổ chức doang nghiệp, cá nhân, các hộ  dồn đổi, thuê khoán ruộng đất để sản xuất quy mô lớn, mang tính hàng hóa, nâng cao giá trị trên đơn vị diện tích.

Trung tâm VHTT&TT Yên Thành 

BẢN ĐỒ HUYỆN YÊN THÀNH
image

Tin tức
  • Thời sự truyền hình Yên Thành 29-9-2023
1