ĐĂNG NHẬP  
image banner
Yên Thành triển khai thực hiện nhiệm vụ ngành Nông nghiệp 9 tháng cuối năm
Chiều ngày 5/4, UBND huyện Yên Thành tổ chức hội nghị  đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ ngành nông nghiệp 3 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 9 tháng cuối năm 2023. Đồng chí Nguyễn Văn Dương - PCT UBND huyện chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị

Trong 3 tháng đầu năm, huyện Yên Thành đã chủ động  triển khai đồng bộ, quyết liệt các  Quyết định, Công văn, Kế hoạch, Chỉ thị, Công điện của các cấp một cách kịp thời, chỉ đạo ngành nông nghiệp huyện đạt được nhiều kết quả. Toàn huyện đã gieo cấy trên 12.700 ha lúa vụ xuân; tổ chức cấp phát gần 12.000kg thuốc diệt chuột cho các xã và phát động phong trào diệt ốc bươu vàng bảo vệ mùa màng. Đã xây dựng được 25 mô hình trong vụ xuân; đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi.

Anh-tin-bai

Tiêm phòng dịch cúm gia cầm H5N1

Tiếp tục chuyển dịch từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang chăn nuôi quy mô trang trại, gia trại tập trung, đảm bảo an toàn sinh học. Tổ chức phát động  trồng cây, trồng rừng vụ  xuân. Kiểm tra VSATTP, vật tư nông nghiệp, thuốc BVTV. Rà soát, lựa chọn các xã đăng ký đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; lựa chọn ý tưởng và đăng ký sản phẩm OCOP năm 2023.v.v.

Anh-tin-bai

Ban giám khảo cuộc thi “ Vườn mẫu chuẩn đẹp NTM” của tỉnh chấm điểm thục tế tại xã Bảo Thành

  Để đạt được chỉ tiêu của năm 2023, trong 9 tháng cuối năm, ngành nông nghiệp Yên Thành tiếp tục tổ chức quán triệt, cụ thể hóa và triển khai có hiệu quả 2 đề án “ Xây dựng Yên Thành đạt chuẩn NTM nâng cao đến năm 2025 và định hướng xây dựng huyện NTM kiểu mẫu đến năm 2030” và đề án “ Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến và tiêu thụ trên địa bàn huyện Yên Thành đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” đã được UBND tỉnh phê duyệt. Thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp, nông thôn của TW, của tỉnh, của huyện và chính sách hỗ trợ do thiên tai, dịch bệnh. Xây dựng và triển khai Kế hoạch sản xuất hè thu, vụ đông năm 2023; triển khai các mô hình chăn nuôi hữu cơ, an toàn dịch bệnh, phòng chống thiên tai…

Anh-tin-bai

Một số sản phẩm nông nghiệp chủ lực của huyện Yên Thành

Tiếp tục hướng dẫn, chỉ đạo các xã xây dựng NTM nâng cao, NTM kiễu mẫu, trong đó chú trọng đôn đốc, kiểm tra để 5 xã đăng ký về đạt chuẩn NTM nâng cao và 1 xã đăng ký về đích xã NTM kiểu mẫu sớm hoàn thành các chỉ tiêu, hồ sơ minh chứng trình huyện, tỉnh thẩm định, công nhận theo kế hoạch  đã đề ra…

Trung tâm VHTT&TT Yên Thành

BẢN ĐỒ HUYỆN YÊN THÀNH
image

Tin tức
  • Thời sự truyền hình Yên Thành 26-5-2023
1