ĐĂNG NHẬP  
image banner
Đề xuất một số cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội huyện Yên Thành giai đoạn 2023-2030
UBND huyện Yên Thành đang lấy ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân vào dự thảo Nghị quyết trình HĐND tỉnh Quy định một số cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội huyện Yên Thành giai đoạn 2023-2030.

Theo Dự thảo, tỉnh sẽ hỗ trợ cho huyện Yên Thành phần ngân sách tỉnh hưởng từ tiền sử dụng đất của 02 dự án bất động sản trên địa bàn huyện để tạo nguồn đầu tư cho các dự án, công trình trọng điểm của huyện Yên Thành, bao gồm: 100% phần ngân sách tỉnh hưởng từ tiền sử dụng đất của Dự án Khu đô thị tại xã Văn Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An”; số tiền sử dụng đất còn lại thuộc ngân sách tỉnh hưởng (sau khi đã thanh toán cho nhà đầu tư dự án theo hợp đồng BT đã ký kết) của Dự án “Xây dựng một số tuyến đường giao thông nội thị để phát triển hạ tầng giao thông thị trấn Yên Thành, huyện Yên Thành theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (Hợp đồng BT)”.

Đối với chính sách hỗ trợ xi măng, từ năm 2023 đến năm 2025, huyện Yên Thành sẽ được hỗ trợ 6.000 tấn xi măng/năm để đầu tư các công trình về giao thông, thuỷ lợi trên địa bàn huyện.

Bên cạnh đó, tỉnh sẽ hỗ trợ huyện Yên Thành 100% phần ngân sách tỉnh hưởng từ tiền bảo vệ và phát triển đất trồng lúa của các cơ quan, tổ chức phải nộp do thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp để thực hiện các dự án trong vùng thực hiện các đề án. Việc sử dụng kinh phí đảm bảo theo quy định tại Nghị định 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa và các văn bản liên quan khác.

Mời độc giả xem chi tiết nội dung dự thảo Nghị quyết và tham gia góp ý.

Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh NA

1 2 3 4 5  ... 
BẢN ĐỒ HUYỆN YÊN THÀNH
image

Tin tức
  • Thời sự truyền hình Yên Thành 26-5-2023
1