ĐĂNG NHẬP  
image banner
Hội nghị UBMTTQVN huyện Yên Thành lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019-2024
Chiều ngày 20/7, MTTQVN huyện Yên Thành tổ chức sơ kết giữa nhiệm kì thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQVN các cấp, nhiệm kỳ 2019-2024. Ông Vũ Anh Thế - Phó chủ tịch HĐND huyện đã về dự.

Các đại biểu về dự

Trong nửa nhiệm kỳ qua, MTTQ VN từ huyện đến xã đã không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, đã có nhiều nỗ lực triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nghị quyết Đại hội XXVI Đảng bộ huyện. Tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; các cuộc vận động, các phong trào thi đua được triển khai rộng khắp, nhân dân đoàn kết tích cực tham gia phát triển kinh tế xã hội, thực hiện thắng lợi chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền có bước chuyển biến tích cực; Hoạt động đối thoại giữa nhân dân với người đứng đầu chính quyền cơ sở được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Công tác đối ngoại nhân dân của Mặt trận và các tổ chức thành viên được mở rộng. Cơ chế, phương thức hoạt động của hệ thống mặt trận từ huyện đến xã ngày càng được hoàn thiện, tạo tiền đề quan trọng cho việc nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động MTTQ các cấp.

Anh-tin-bai

Đồng chí Nguyễn Công Chúc – Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ VN huyện Yên Thành đánh giá kết quả sau nữa nhiệm kì thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQVN các cấp, nhiệm kỳ 2019-2024

 Mặc dù ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Co vid-19, nhưng MTTQ các cấp vẫn tích cực phối hợp với các tổ chức thành viên tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch đặt ra. Nổi bật  cuộc vận động “ Ngày vì người nghèo”, cấp huyện đã vận động được 6,625 tỷ đồng; hỗ trợ xây mới 129 nhà đại đoàn kết; hỗ trợ 92 con bò cho hộ nghèo chăn nuôi phát triển kinh tế. Hưởng ứng chương trình “ Tết vì người nghèo”, năm 2019 vận động được 3,4 tỷ đồng, năm 2020 vận động được 3,9 tỷ đồng đã kịp thời trao tặng hàng trăm suất quà tết có ý nghĩa đối với hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Triển khai kịp thời các chương trình cứu trợ, an sinh xã hội đến với người dân thụ hưởngv.v.

Phát huy những kết quả đã đạt được cũng như thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại , hạn chế cần khác phục, trong giai đoạn 2022-2024, MTTQ VN các cấp ở huyện Yên Thành tiếp tục đề ra các nhiệm vụ, giải pháp để phấn đấu thực hiện  tốt 5 chương trình đặt ra.

MTTQ huyện Yên Thành đã thông qua báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; Thông qua báo cáo tình hình KT-XH huyện 6 tháng đầu năm và kế hoạch tổ chức cuộc thi “ Tự hào MTTQ VN” trên trang fanpage Mặt trận Nghệ An.

Anh-tin-bai

Dịp này, MTTQ huyện đã bầu bổ sung Chủ tịch MTTQ VN ở 2 xã Khánh Thành và Mỹ Thành vào ủy viên ủy ban MTTQ VN huyện Yên Thành khóa 22 nhiệm kỳ 2019-2024

Trung tâm VHTT&TT Yên Thành

 

1 2 3 4 5  ... 
BẢN ĐỒ HUYỆN YÊN THÀNH
image

Tin tức
  • Thời sự truyền hình Yên Thành 29-9-2023
1