ĐĂNG NHẬP  
image banner
Tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ Hè Thu đảm bảo đúng lịch thời vụ nhằm thu hoạch trước mùa mưa lũ năm 2023

Ông Nguyễn Văn Dương – Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Thành

Hiện nay, toàn huyện cơ bản đã thu hoạch xong lúa vụ Xuân và diện tích mạ đã gieo là hơn 120 ha, diện tích đã gieo cấy gần 700 ha/kế hoạch là 11.500 ha; tuy nhiên theo kế hoạch sản xuất vụ Hè thu 2023, ở một số địa phương tiến độ ra mạ và gieo cấy còn chậm, chưa đạt tiến độ đề ra. Để sản xuất vụ Hè thu năm 2023 khép kín diện tích, đảm bảo lịch thời vụ, đạt năng suất, sản lượng theo kế hoạch và thu hoạch trước mùa mưa lũ năm 2023, ngày 31/5/2023, UBND huyện ban hành văn bản yêu cầu UBND các xã, thị trấn:

- Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung Chỉ thị số 15/CT-HU ngày 09/05/2023 của Ban thường vụ Huyện ủy Yên Thành về việc tăng cường công tác chỉ đạo sản xuất vụ Hè thu năm 2023 và Quyết định số 1836/QĐ-UBND của UBND huyện Yên Thành về việc ban hành Kế hoạch sản xuất vụ Hè thu năm 2023.

- Quyết liệt chỉ đạo sản xuất vụ Hè thu năm 2023 nhằm đảm bảo tiến độ và khép kín diện tích Kế hoạch đề ra; huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc trong công tác chỉ đạo sản xuất. Giao nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên BCĐ của đơn vị mình trực tiếp các xóm, hộ dân, xứ đồng để tuyên truyền, vận động, tổ chức ra mạ và sản xuất khép kín 100% diện tích lúa vụ Hè thu năm 2023 và xem đây là một trong những nội dung để đánh giá xếp loại cuối năm.

- Chỉ đạo cán bộ thuỷ nông, Ban chỉ huy các xóm tiến hành dẫn nước, ép nước vào từng chân ruộng, hướng dẫn người dân đắp bờ vùng, bờ thửa để giữ nước. để đảm bảo đủ nước làm đất gieo cấy và ra mạ vụ Hè thu.

- Đối với diện tích mạ đã đến tuổi cấy thì đẩy nhanh tiến độ làm đất để gieo trồng vụ Hè thu kịp thời không để tình trạng mạ già, vống khi gieo cấy sẽ ảnh hưởng đến sự sinh trưởng phát triển của cây lúa. Kết hợp làm đất với sử dụng vôi hoặc các chế phẩm phân hủy rơm rạ nhanh, chế phẩm vi sinh,... xử lý trước cày đất nhằm hạn chế ngộ độc cho cây lúa.

- Đối với các địa phương chưa ra mạ thì khẩn trương chỉ đạo người dân ra mạ và tiến hành gieo mạ tập trung; khuyến cáo người dân lựa chọn các giống ngắn ngày (các giống có thời gian sinh trưởng dưới 100 ngày) để ra mạ chuẩn bị cho gieo trồng vụ Hè thu kịp lịch thời vụ.

-  Tổ chức rà soát lại nguồn nước hiện có ở các hồ đập, khe suối, trên cơ sở nguồn nước thực có bố trí diện tích gieo cấy lúa phù hợp, đảm bảo đủ nước tưới từ gieo cấy đến thu hoạch, tuyệt đối không cơ cấu những vùng không đảm bảo đủ nước tuới, chỉ đạo chuyển đổi những vùng sản xuất lúa không an toàn sang trồng cây màu khác như đậu, ngô, lạc,… để đảm bảo sản xuất hiệu quả. Xây dựng phương án chống hạn cho từng công trình, từng vùng cụ thể, chuẩn bị máy bơm dầu giả chiến để bơm chống hạn khi nắng hạn xẩy ra.

- Tng hp, báo cáo tình hình sn xut hng ngày vào 16 giờ v UBND huyn (qua phòng Nông nghip & PTNT).

Mời quý độc giả xem toàn bộ nội dung văn bản tại đây

Phòng Văn hóa – Thông tin (Tổng hợp)
1 2 3 4 5  ... 
BẢN ĐỒ HUYỆN YÊN THÀNH
image

Tin tức
  • Thời sự truyền hình Yên Thành 29-9-2023
1