ĐĂNG NHẬP  
image banner
Thông báo công bố số điện thoại đường dây nóng và hộp thư điện tử tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về giải quyết TTHC tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Uỷ ban nhân dân huyện và giải quyết TTHC qua Hệ thống dịch vụ công của tỉnh Nghệ An trên địa bàn huyện
- Số điện thoại đường dây nóng và hộp thư điện tử của Cơ quan Thường trực huyện Yên Thành: Số điện thoại đường dây nóng: 0912 02 02 56; Địa chỉ điện tử: bophanmotcuayenthanh@gmail.com

Về nội dung tiếp nhận phản ánh, kiến nghị qua số điện thoại đường dây nóng và hộp thư điện tử:

- Những khó khăn, vướng mắc của tổ chức, cá nhân khi giao dịch tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của huyện, khi sử dụng Cổng dịch vụ công của tỉnh để nạp hồ sơ giải quyết TTHC trên địa bàn huyện.

- Phản ánh về việc cơ quan hành chính nhà nước giải quyết công việc chậm thời gian so với quy định.

- Thái độ giao tiếp, ứng xử thiếu chuẩn mực với tổ chức, cá nhân của cán bộ, công chức, viên chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND huyện; các biểu hiện nhũng nhiễu, gây phiền hà, không giải quyết hoặc giải quyết TTHC không đúng quy định; từ chối thực hiện, kéo dài thời gian thực hiện khi giải quyết TTHC.

- Phản ánh, kiến nghị về việc cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức tuỳ tiện đặt thêm thành phần hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định và yêu cầu tổ chức, công dân bổ sung; đùn đẩy, né tránh trách nhiệm giải quyết.

- Quy định của TTHC không phù hợp với thực tế; không đồng bộ, thiếu thống nhất; không hợp pháp; những vấn đề khác liên quan đến quy định của TTHC.

- Đề xuất phương án xử lý những phản ánh nêu trên hoặc sáng kiến để việc tiếp nhận và giải quyết TTHC được thuận lợi hơn./.

Phòng Văn hóa - Thông tin (Tổng hợp)

1 2 3 4 5  ... 
BẢN ĐỒ HUYỆN YÊN THÀNH
image

Tin tức
  • Thời sự truyền hình Yên Thành 29-9-2023
1