ĐĂNG NHẬP  
image banner
Thông báo Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất ở tại xã Kim Thành, huyện Yên Thành

(Ảnh minh họa. Nguồn Internet)

    Căn cứ Quyết định số 1208/QĐ-UBND ngày 06/04/2023 của UBND huyện Yên Thành về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng 16 lô đất ở tại Vùng  Xóc Thuyết, xóm Ngọc Liên, xã Kim Thành, huyện Yên Thành và căn cứ các điều kiện để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, UBND huyện Yên Thành thông báo công khai việc lựa chọn các tổ chức đấu giá tài sản là  quyền sử dụng  đất ở với các nội dung như sau:

  1. Tên, địa chỉ của tổ chức có tài sản đấu giá: UBND huyện Yên Thành, địa chỉ: Khối 1, thị trấn Yên Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.

 2. Tổng số lượng tài sản:

         - 16 lô đất ở tại xã Kim Thành

- Tổng diện tích: 3.162,1 m2;

- Tổng giá khởi điểm đấu giá: 11.818.190.000 đồng.

3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: Tổ chức đấu giá tài sản đăng ký để lựa chọn phải đảm bảo các yêu cầu sau:

    3.1. Phải có phương án tổ chức đấu giá khả thi, hiệu quả.

    3.2. Tổ chức bộ máy, nhân sự; Trụ sở, địa điểm làm việc; Phương tiện, trang thiết bị; Năng lực kinh nghiệm; Năng lực hồ sơ đấu giá; Phương án đấu giá; Uy tín của tổ chức đấu giá;  Chấp hành pháp luật về đấu giá tài sản; Mức thù lao đấu giá tài sản; Phương án bảo vệ an ninh trật tự tại phiên đấu giá phải đáp ứng các nội dung khác theo quy định của Luật đấu giá tài sản và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/2/2022 của Bộ Tư pháp.

     3.3. Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản đã được Bộ Tư pháp công bố   

     3.4. Đơn vị đăng ký phải cam kết bảo mật thông tin về cuộc đấu giá và chấp hành những nội dung quy định của Phương án đấu giá do cấp có thẩm quyền quyết định.

     3.5. Các tiêu chí khác phù hợp tình hình của tổ chức có tài sản quyết định.

     4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

         - Thời gian: Trong giờ hành chính từ ngày 13/4/2023 đến 17 giờ 00 phút ngày 17/4/2023

         - Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký: Phòng Tư  pháp, UBND huyện Yên Thành, địa chỉ: Khối 1, thị trấn Yên Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.

    Lưu ý:

     - Hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá làm thành 01 bộ in bìa đóng thành quyển.

     - Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường Bưu điện (Hồ sơ gửi theo đường Bưu điện được tính theo dấu bưu điện trước 16 giờ 30 phút của ngày kết thúc thông báo).

     - Không hoàn trả hồ sơ đối với những đơn vị không được lựa chọn./.

PHÒNG VĂN HÓA - THÔNG TIN

1 2 3 4 5  ... 
BẢN ĐỒ HUYỆN YÊN THÀNH
image

Tin tức
  • Thời sự truyền hình Yên Thành 22-9-2023
1