ĐĂNG NHẬP  
image banner
Triển khai thực hiện giải tỏa, chống tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông
Ngày 29 tháng 3 năm 2023, Ủy ban nhân dân huyện Yên Thành ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND để triển khai thực hiện giải tỏa, chống tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, xử lý dứt điểm việc tập kết vật liệu xây dựng, hàng hóa trên lề đường, vỉa hè, nạo vét cống rãnh, bảo dưỡng thường xuyên cầu, đường giao thông nông thôn kết hợp với vệ sinh môi trường và chỉnh trang nông thôn

Thực hiện Chỉ thị 21/CT-UBND ngày 25/12/2019 của UBND tỉnh về việc tăng cường quản lý, bảo dưỡng thường xuyên cầu, đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp thường kỳ của UBND huyện tháng 03 năm 2023. Qua kiểm tra thực tế các tuyến đường giao thông trên địa bàn huyện: việc giải tỏa vi phạm, chống tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông vẫn còn nhiều tồn tại, tình trạng tái lấn chiếm, chiếm dụng lòng, lề đường, vỉa hè, hành lang ATGT để kinh doanh, buôn bán và tập kết hàng hóa, vật liệu xây dựng gây mất trật tự an toàn giao thông và cảnh quan vẫn còn diễn ra, đặc biệt là các tuyến đường trục chính, khu đông dân cư.

Để lập lại trật tự an toàn giao thông, chỉnh trang nông thôn trên địa bàn huyện: toàn huyện phát động thực hiện đợt cao điểm giải tỏa, chống tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, xử lý dứt điểm việc tập kết vật liệu xây dựng, hàng hóa trên lề đường, vỉa hè, nạo vét cống rãnh kết hợp với vệ sinh môi trường và chỉnh trang nông thôn thực hiện từ ngày 06/04/2023 đến ngày 10/04/2023. UBND huyện yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, Thị Trấn; Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trên địa bàn huyện nghiêm túc thực hiện tốt các nội dung sau:

1.  Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 27/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh “Quy định một số biện pháp tăng cường giải tỏa vi phạm, chống tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ, trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2022-2025”; Kế hoạch số 36-KH-UBND ngày 20/01/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 27/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh; Kế hoạch số 158a/KH-UBND ngày 21/01/2022 về việc Tăng cường giải tỏa vi phạm, chống tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ, trên địa bàn huyện Yên Thành giai đoạn 2022-2025 để thực hiện đợt cao điểm giải tỏa, chống tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, xử lý dứt điểm việc tập kết vật liệu xây dựng, hàng hóa trên lề đường, vỉa hè, nạo vét cống rãnh kết hợp với vệ sinh môi trường và chỉnh trang nông thôn trên địa bàn huyện từ ngày 06/04/2023 đến ngày 10/04/2023.

2.   Chủ tịch UBND các xã, thị trấn: Chỉ đạo ra quân thực hiện đợt cao điểm giải tỏa, chống tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, xử lý dứt điểm việc tập kết vật liệu xây dựng, hàng hóa trên lề đường, vỉa hè, nạo vét cống rãnh kết hợp với vệ sinh môi trường và chỉnh trang nông thôn trên địa bàn địa phương quản lý từ ngày 06/04/2023 đến ngày 10/04/2023:

      + Phối hợp với cơ quan quản lý chuyên ngành giao thông, công an huyện để thực hiện giải tỏa, chống tái lấn chiên hành lang ATGT, xử lý dứt điểm theo quy định pháp luật việc tập kết vật liệu xây dựng, hàng hóa trên lề đường, vỉa hè trên các tuyến đường Quốc lộ, đường tỉnh có trên địa bàn quản lý.

      + Thực hiện công tác giải tỏa, chống tái lấn chiếm hành lang ATGT, xử lý theo quy định pháp luật việc tập kết vật liệu xây dựng, hàng hóa trên lề đường, nạo vét cống rãnh kết hợp với vệ sinh môi trường các tuyến đường xã, xóm, liên gia trên địa bàn quản lý.

      + Tăng cường quản lý, bảo dưỡng thường xuyên cầu, đường giao thông nông thôn trên địa bàn.

     + Duy trì thực hiện công tác giải tỏa và tái lấn chiếm hành lang ATGT  sau đợt cao điểm .

3.  Ban An toàn giao thông huyện: Các thành viên ban an toàn giao thông theo địa bàn các xã, Thị trấn đã được phân công thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và nghiệm thu kết quả thực hiện từ ngày 13/04/2023 đến ngày 16/04/2023. Đề xuất xử lý theo quy định tại Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 31/01/2018 của UBND tỉnh.

4.  Công an huyện: Thực hiện tốt quy chế phối hợp trong công tác giải tỏa, chống tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, xử lý việc tập kết vật liệu xây dựng, hàng hóa trên lề đường,vỉa hè; sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện để hỗ trợ các địa phương khi cần thiết.

5.  Đề nghị các đồng chí Thường vụ huyện ủy phụ trách cụm, Ủy viên BCH huyện ủy phụ trách điểm, Bí thư Đảng ủy các xã, Thị trấn các tổ chức chính trị - Xã hội: Phối hợp chặt chẽ với ban an toàn giao thông huyện để kiểm tra, giám sát chỉ đạo các xã, thị trấn việc thực hiện đợt cao điểm giải tỏa, chống tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, xử lý dứt điểm việc tập kết vật liệu xây dựng, hàng hóa trên lề đường, vỉa hè, nạo vét cống rãnh kết hợp với vệ sinh môi trường và chỉnh trang nông thôn có hiệu quả. Căn cứ vào kết quả thực hiện để đề xuất khen thưởng, kỷ luật theo quy định.

6. Trung tâm Văn hóa – Thể thao- Truyền thanh-Truyền hình huyện: Phối hợp với ban an toàn giao thông huyện và các địa phương, ban ngành liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm cho cán bộ và nhân dân trong công tác giải tỏa, chống tải lấn chiểm hành lang ATGT, xử lý việc tập kết vật liệu xây dựng, hàng hóa trên lề đường, vỉa hè, nạo vét cống rãnh kết hợp với vệ sinh môi trường và chỉnh trang nông thôn trên địa bàn huyện.

UBND huyện yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, Thị Trấn; Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trên địa bàn huyện nghiêm túc thực hiện ./.

PHÒNG VĂN HÓA - THÔNG TIN

1 2 3 4 5  ... 
BẢN ĐỒ HUYỆN YÊN THÀNH
image

Tin tức
  • Thời sự truyền hình Yên Thành 22-9-2023
1