ĐĂNG NHẬP  
image banner
Ủy ban nhân dân huyện Yên Thành tập trung chỉ đạo, thực hiện công tác tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm năm 2023
 Ngày 23 tháng 2 năm 2023, Ủy ban nhân dân huyện Yên Thành đã ban hành Công văn số 342/UBND-NN về việc tập trung chỉ đạo, thực hiện công tác tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm năm 2023 tạo miễn dịch chủ động cho đàn vật nuôi, hạn chế tối đa phát sinh và lây lan dịch bệnh trên địa bàn, theo đó UBND huyện yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và Thủ trưởng các phòng ban ngành liên quan tổ chức chỉ đạo, thực hiện tốt công tác tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm năm 2023, tập trung một số nội dung sau: 

(Ảnh minh họa)

1. UBND các xã, thị trấn

- Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh xã/ thị trấn, xóm/khối các quy định trong công tác phòng chống dịch bệnh; các bệnh phải tiêm phòng bắt buộc; lợi ích của việc tiêm phòng và kế hoạch tiêm phòng của huyện, xã để người dân hưởng ứng, phối hợp thực hiện.

- Rà soát, thống kê tổng đàn gia súc, gia cầm. Xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu tiêm phòng cụ thể cho từng xóm/khối bảo đảm tỷ lệ đạt 80% tổng đàn gia súc, gia cầm trong diện phải tiêm.

+ Đàn trâu bò tiêm phòng các loại vắc xin: Lở mồm long móng, Tụ huyết trùng, Viêm da nổi cục.

+ Đàn lợn tiêm phòng các loại vắc xin: Lở mồm long móng, Tụ huyết trùng, Dịch tả lợn.

+ Đàn dê tiêm phòng vắc xin  L mồm long móng.

+ Đàn gia cầm tiêm phòng các loại vắc xin: Cúm gia cầm, Niu cát xơn (gà), Dịch t vịt (vịt, ngan).

+ Đàn chó, mèo tiêm phòng vắc xin Dại động vật.

- Triển khai kế hoạch tiêm phòng gia súc, gia cầm vụ Xuân từ 01/3/2023 đến 15/4/2023, vụ Thu từ  01/9/2023 đến 15/10/2023.

 Lưu ý: + Riêng đối với vắc xin Dại chó, vắc xin Viêm da nổi cục trâu, bò mỗi năm chỉ tiêm 01 mũi vắc xin (có miễn dịch bảo hộ 01 năm). Ngoài ra tổ chức tiêm phòng bổ sung hàng tháng cho vật nuôi đến tuổi tiêm, nuôi mới hoặc hết thời gian miễn dịch.

+ Vắc xin Viêm da nổi cục trâu, bò không tiêm cùng thời điểm với các loại vắc xin khác, khoảng cách với các loại vắc xin khác cho trâu, bò tối thiểu là 07 ngày.

- Đối với các hộ gia đình, chủ trang trại không chấp hành thực hiện tiêm phòng kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định pháp luật và khi xảy ra dịch bệnh buộc tiêu hủy, không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ.

- Tổng hợp tổng đàn, đăng ký nhu cầu mua các loại vắc xin năm 2023 gửi UBND huyện (qua Phòng Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm DV nông nghiệp) 24/02/2023.( biểu mẫu kèm theo).

- Khi có gia súc, gia cầm chết do phản ứng sau tiêm phòng, báo cáo ngay cho UBND huyện (Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp và PTNT) để có sự chỉ đạo kịp thời, lập hồ sơ hỗ trợ cho hộ có gia súc chết do tiêm phòng.

2. Phòng Nông nghiệp PTNT

 - Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các xã, thị trấn tổ chức, thực hiện tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm, đàn chó đạt hiệu quả cao.

- Tham mưu thành lập các đoàn kiểm tra, đôn đốc công tác tiêm phòng vắc xin gia súc, gia cầm năm 2023. Tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, báo cáo UBND huyện để xử lý kịp thời. 

3. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp

- Xây dựng kế hoạch tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm vụ Xuân, vụ Thu năm 2023 trên địa bàn huyện.

- Tiếp nhận và cung ứng các loại vắc xin, hóa chất, vật tư...; hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán; tổng hợp báo cáo theo quy định.

- Tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho thú y cơ sở trên địa bàn để triển khai tốt các đợt tiêm phòng, lấy mẫu, giám sát dịch bệnh và chống dịch; Khi có gia súc, gia cầm chết do phản ứng sau tiêm phòng, báo cáo ngay cho UBND huyện (phòng Nông nghiệp và PTNT).

- Chịu trách nhiệm tiêu hủy vỏ lọ đảm bảo không làm ô nhiễm môi trường và lây lan dịch bệnh.

- Thực hiện cập nhật, báo cáo tiến độ hàng tuần và kết quả tiêm phòng cho UBND huyện (qua phòng Nông nghiệp và PTNT), Chi cục Chăn nuôi – Thú y (báo cáo gồm kết quả tiêm phòng của các trang trại, gia trại tự mua vắc xin tiêm phòng).

4. Trung tâm Văn hóa thể thao và truyền thông

Tăng cường công tác tuyên truyền cho người chăn nuôi nâng cao ý thức trong công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm và tích cực hưởng ứng tiêm phòng cho đàn vật nuôi.

5. Các tổ chức, cá nhân hoạt động chăn nuôi, thú y trên địa bàn huyện

- Chấp hành nghiêm Luật Thú y, Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT trong công tác tiêm phòng, phòng chống dịch bệnh.

- Thực hiện nghiêm kê khai hoạt động chăn nuôi theo Luật Chăn nuôi, Thông tư số 23/2020/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về hoạt động chăn nuôi.

- Đối với các trang trại chăn nuôi quy mô lớn tự tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm, báo cáo kết quả tiêm phòng cho UBND xã biết để quản lý và tổng hợp báo cáo cho UBND huyện.

- Những tổ chức, cá nhân không chấp hành kê khai hoạt động chăn nuôi, tiêm phòng vắc xin cho đàn vật nuôi, khi dịch xảy ra buộc tiêu hủy sẽ không được hưởng chính sách hỗ  trợ của Nhà nước. Đồng thời bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Thú y theo Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y./.

PHÒNG VĂN HÓA - THÔNG TIN TỔNG HỢP

1 2 3 4 5  ... 
BẢN ĐỒ HUYỆN YÊN THÀNH
image

Tin tức
  • Thời sự truyền hình Yên Thành 29-9-2023
1