ĐĂNG NHẬP  
image banner
Yên Thành hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Đề án “ Xây dựng huyện Yên Thành đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu”
  Chiều ngày 15/5, Huyện ủy Yên Thành tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Đề án “ Xây dựng huyện Yên Thành đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đến năm 2025 và định hướng xây dựng huyện  nông thôn mới kiểu mẫu đến năm 2030” và Đề án “ Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn  với chế biến và tiêu thụ trên địa bàn huyện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Toàn cảnh hội nghị

 

Anh-tin-bai

Đồng chí Nguyễn Quý Linh - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND  huyện; đồng chí Trần Thị Bình- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Phan Văn Tuyên- PBí thư, Chủ tịch UBND huyện và các PCT HĐND; UBND huyện đã về dự.

 

 Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt về mục tiêu, sự cần thiết cũng như các nội dung và thảo luận đóng góp ý kiến để triển khai thực hiện có hiệu quả 2 đề án: “ Xây dựng huyện Yên Thành đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đến năm 2025 và định hướng xây dựng huyện  nông thôn mới kiểu mẫu đến năm 2030” và  “ Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến và tiêu thụ trên địa bàn huyện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. 

 

Anh-tin-bai

Đồng chí Trần Thị Bình - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đặt vấn đề tại hội nghị

 

Trong đó chú trọng các mũi trọng tâm, các khâu đột phá ở từng giai đoạn cụ thể như đẩy mạnh áp dụng  công nghệ cao vào sản xuất tạo ra các sản phẩm có sức cạnh tranh cao, quy mô sản xuất xuất hàng hóa lớn, đảm bảo môi trường sinh thái, thích ứng với biến đổi khí hậu; gắn sản xuất nông nhiệp với công nghiệp, dịch vụ, gắn phát triển nông thôn với đô thị.

 

Anh-tin-bai

Đồng chí Nguyễn Văn Dương – PCT UBND huyện triển khai Đề án “ Xây dựng huyện Yên Thành đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đến năm 2025 và định hướng xây dựng huyện  nông thôn mới kiểu mẫu đến năm 2030” và Đề án “ Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn  với chế biến và tiêu thụ trên địa bàn huyện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

 

Xây dựng và phát triển nhãn hiệu, thương hiệu, nâng cao sức cạnh tranh của các sản phẩm nông nghiệp huyện, phấn đấu đến năm 2030, thu nhập của nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao chiếm 65-70% giá trị thu nhập của ngành nông nghiệp toàn huyện. Xây dựng NTM nâng cao có kết cấu hạ tầng KT-XH đồng bộ, đời sống vật chất và tinh thần nhân dân ngày càng cao, cảnh quan môi trường nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn… Phấn đấu đến năm 2025, huyện Yên Thành đạt bộ tiêu chí quốc gia về huyện NTM nâng cao, năm 2030 đạt huyện NTM kiểu mẫu.

 

Trung tâm VHTT&TT Yên Thành

 

 

1 2 3 4 5  ... 
BẢN ĐỒ HUYỆN YÊN THÀNH
image

Tin tức
  • Thời sự truyền hình Yên Thành 29-9-2023
1