ĐĂNG NHẬP  
image banner
Thông cáo báo chí về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh tháng 8 năm 2023 trên địa bàn huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An
UBND huyện Yên Thành cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí, phóng viên, nhà báo về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An tháng 8/2023, nhiệm vụ giải pháp tháng 9/2023 như sau:

1. Kết quả đạt được:

- Tình hình kinh tế tiếp tục có chuyển biến tích cực, trong đó nhiệm vụ trọng tâm thực hiện: Tiếp tục chỉ đạo, kiểm tra sản xuất vụ Hè Thu năm 2023, chỉ đạo nông dân chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng vụ Hè thu năm 2023. Vụ Hè Thu 2023 đã gieo cấy lúa 10675,19 ha, đạt 92,83% KH; Khoai lang 11,5 ha, đạt 7,86% KH; Ngô 344 ha, đạt 40,47 % KH; Lạc 16,3 ha, mới chỉ đạt 23,29 %  KH; vừng 54,83 ha, đạt 68,54 % KH; Đậu đã trỉa 65,65 ha, đạt 43,77% KH, bằng 60,56% so với cùng kỳ năm 2022; rau các loại đã trồng 505,1 ha, đạt 42,09 % KH; Diện tích dứa hiện còn 114,4 ha; Mía 134,52 ha; Sắn 247,6 ha; Diện tích rừng trồng tập trung 1066,14 ha, đạt 69,68 % KH.

Kết quả thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 8 tháng đầu năm đạt 262 tỷ đồng, đạt 49,32% dự toán HĐND huyện giao, đạt 60,76% dự toán tỉnh giao, bằng 40% so với cùng kỳ năm 2022; Trong đó thu tiền cấp quyền sử dụng đất đạt 153 tỷ đồng, đạt 38,25% dự toán HĐND huyện, đạt 51% dự toán tỉnh giao; Thu ngoài đất 109 tỷ đồng, đạt 83,13% dự toán tỉnh, huyện giao. Tiếp tục triển khai thực kế hoạch chiến dịch GTNT đợt 2 năm 2023, đẩy nhanh tiến độ lập điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng 38 xã để thẩm định phê duyệt đảm bảo tiến độ kế hoạch giao; Trình UBND tỉnh xin chủ trương đấu giá QSD đất tại các xã, thị trấn.

- Lĩnh vực Văn hóa - xã hội tiếp tục được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo, trong đó: Tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày Lễ lớn trong tháng, 77 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh (2/9/1945- 2/9/2023); 77 năm  Ngày giành chính  quyền huyện (25/8/1945 - 25/8/2023); 77 năm ngày thành lập các ngành. Chuẩn bị các điều kiện để triển khai nhiệm vụ năm học 2023-2024, phối hợp với các phòng, ban, ngành tổ chức tuyển dụng, tiếp nhận giáo viên phục vụ năm học mới…; Thực hiện tốt các chương trình mục tiêu y tế Quốc gia; Công tác an sinh xã hội được triển khai thực hiện có hiệu quả.

- Quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

2. Khó khăn:

Tình hình kinh tế - xã hội ở một số lĩnh vực vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế do giá vật tư, phân bón tăng cao và do điều kiện thời tiết phức tạp và dịch bệnh ở vật nuôi gia súc, gia cầm, hiện trên địa bàn vẫn còn nhiều nguy cơ, tiềm ẩn, phức tạp. Trong tháng Dịch tả lợn châu phi xảy ra tại 02 hộ, 02 xóm, 02 xã Phú Thành, Phúc Thành, số lợn tiêu hủy 16 con, trọng lượng 411kg.

3. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2022:

3.1. Các phòng, ban, ngành, đơn vị liên quan theo chức năng nhiệm vụ chung được giao:

- Tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra từ đầu năm, bám sát nội dung để điều hành đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2023; kịp thời tháo gỡ  vướng mắc phát sinh theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý.

- Các địa phương và các phòng, ngành, đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác  phòng, chống lụt bão - tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn, trong đó lưu ý nâng cao năng lực dự báo, tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng ngừa thiên tai trong nhân dân, đồng thời, đảm bảo công tác di dời dân tại các địa bàn xung yếu khi thiên tai xảy ra, phối hợp thực hiện phương án khắc phục sau thiên tai...;

- Tiếp tục tăng cường các giải pháp chỉ đạo công tác quản lý thu ngân sách, thu nợ đọng và chống thất thu năm 2023; Theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách trên địa bàn huyện để xây dựng phương án, các giải pháp chỉ đạo, điều hành thu chi ngân sách phù hợp, đảm bảo cân đối ngân sách; Đôn đốc, cập nhật giải ngân vốn ĐTC, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục đầu tư các dự án khởi công mới thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đối với nguồn Trung ương, tỉnh và nguồn cấp quyền sử dụng đất huyện.

- Tiếp tục chỉ đạo nông dân đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa vụ Hè thu năm 2023 kết thúc trước mùa mưa bão; Triển khai gieo trồng vụ Đông năm 2023 hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra; Phát động toàn dân ra quân làm giao thông, thuỷ lợi nội đồng đạt kết quả cao theo yêu cầu.

- Tiếp tục hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất công nghiệp và thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao của ngành.

- Tập trung chỉ đạo các xã đăng ký xây dựng Nông thôn mới nâng cao và Nông thôi mới kiểu mẫu hoàn thiện hồ sơ để trình UBND tỉnh thẩm định trong thời gian tới.

3.2. Các phòng, ban, ngành, đơn vị liên quan theo chức năng nhiệm vụ cụ thể được giao:

3.2.1 Chỉ đạo nông dân đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa vụ Hè thu năm 2023. Triển khai gieo trồng vụ Đông theo kế hoạch đề ra. Tổ chức kiểm tra, thẩm định vườn chuẩn NTM và hướng dẫn hồ sơ cấp mã số vùng trồng trong lĩnh vực trồng trọt. Tổ chức Tổng kết công tác HTX năm 2022, đánh giá kết quả 8 tháng đầu năm 2023, triển khai nhiệm vụ thời gian tới. Triển khai, chỉ đạo tiêm phòng vụ Thu năm 2023 đảm bảo theo kế hoạch. Chỉ đạo khai thác và trồng rừng vụ Thu năm 2023. Chỉ đạo, kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi. Hoàn thiện hồ sơ xây dựng nông thôn mới nâng cao tại các xã: Bảo Thành, Vĩnh Thành, Nam Thành, Trung Thành, Lăng Thành, Phú Thành, Mã Thành, Liên Thành, Minh Thành; Nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Long Thành. Tiếp tục đôn đốc đẩy nhanh tu sửa các công trình bị hư hỏng trước mùa mưa bão năm 2023. Chỉ đạo, kiểm tra các công trình ách yếu trước mùa mưa bão; chỉ đạo nạo vét, thông thoáng các dòng tiêu trước mùa mưa bão đặc biệt là bèo tây.

3.2.2. Tiếp tục thực hiện đôn đốc ban QLCDA huyện chỉ đạo đơn vị tư vấn đẩy nhanh tiến độ lập điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng 38 xã để thẩm định phê duyệt đảm bảo tiến độ kế hoạch giao. Kiểm tra rà soát lập hồ sơ về vị trí thủ tục pháp lý ... của các doanh nghiệp xăng dầu trên địa bàn huyện báo cáo UBND tỉnh. công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện. Kiểm tra, giải quyết theo quy định pháp luật các trường hợp vi phạm  trật tự xây dựng trên địa bàn huyện.

 3.2.3. Tổ chức đấu giá QSD đất ở các xã: Hồng Thành, Bảo Thành, Xuân Thành, Khánh Thành; Xây dựng giá khởi điểm, tham mưu UBND huyện chủ trương đấu giá xã các xã có hồ sơ; Lập hồ sơ thu hồi đất và GPMB các xã còn lại có hồ sơ đề nghị.

Chỉ đạo UBND các xã, Thị trấn tổ chức vệ sinh môi trường, kiểm tra hồ sơ các xã đăng ký nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu; Thực hiện công tác QLNN về khoáng sản, bảo vệ môi trường theo quy định. Kiểm tra, xử lý giải quyết đơn thư khiếu nại.

3.2.4. Tiếp tục tham mưu UBND huyện tăng cường các giải pháp chỉ đạo công tác quản lý thu ngân sách, thu nợ đọng và chống thất thu năm 2023; phối hợp với Chi cục thuế khu vực Bắc Nghệ II tham mưu UBND huyện chỉ đạo các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của BCĐ và công tác thu ngân sách năm 2023. Theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách trên địa bàn để xây dựng phương án, các giải pháp chỉ đạo, điều hành thu chi ngân sách phù hợp, đảm bảo cân đối ngân sách; Đẩy nhanh tiến độ thu các khoản thu 8 tháng đạt thấp như: Thu thuế GTGT hộ cá thể, thuế TNCN hộ khoán, Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Tiếp tục hoàn thiện xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 lần 2 (đánh giá 9 tháng năm 2023), đôn đốc các xã, thị trấn xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 đảm bảo chất lượng và thời gian…

3.2.5. Tổ chức khai giảng năm học 2023-2024, theo dúng kế hoạch của Sở GD&ĐT. Các trường tổ chức Hội nghị viên chức - Người lao động triển khai nhiệm vụ năm học và Hội nghị  Hội cha mẹ học sinh. Hoàn chỉnh hồ sơ Phổ cập Giáo dục năm 2023. Hội nghị cốt cán chuyên môn các bậc học triển khai nhiệm vụ năm học 2023-2024.

Giao phòng Giáo dục & ĐT:

- Tập trung chuẩn bị triển khai nhiệm vụ năm học mới 2023-2024, tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, duy trì vị trí của ngành giáo dục huyện nhà; quan tâm tới vấn đề sách giáo khoa, tập huấn giáo viên và kiểm soát các vấn đề thu phát sinh đầu năm học mới. Hoàn thành việc điều động phân bổ giáo viên.

- Thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương có phương án phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông, giải pháp ứng phó trước hiện tượng thời tiết bất thường.

3.2.6. Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo triển khai các hoạt động vui chơi, tặng quà, thăm hỏi trẻ em nhân dịp tết Trung thu 2023; Tổ chức lễ trao học bổng Dự án C.I cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi. Rà soát, lập danh sách, xây dựng dự toán kinh phí để chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi nhân dịp tết Giáp Thìn 2024; Xây dựng Kế hoạch điều tra rà soát hộ nghèo, cận nghèo cuối năm 2023.

- Giao phòng Lao động - TB&XH: Tiếp tục theo dõi, nắm bắt tình hình lao động, việc làm để có giải pháp hỗ trợ kịp thời, hiệu quả, bảo đảm việc kết nối cung cầu lao động; chỉ đạo thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn và ổn định đời sống cho người dân.

3.2.7. Tiếp tục triển khai các hoạt động thuộc chương trình cải thiện dinh dưỡng thuộc Chương trình giảm nghèo bền vững. Kiểm tra hành nghề y, dược tư nhân đợt 2 năm 2023. Đảm bảo an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu năm 2023. Thu nhận, thẩm cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.  Hướng dẫn hồ sơ, thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề y, dược và thẩm định các phòng khám chữa bệnh chuyên khoa trên địa bàn.

- Giao phòng Y tế: Tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho người dân và chủ động trong công tác phòng, chống các dịch bệnh.

3.2.8. Hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền Ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam; Ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (10/9)…Đôn đốc các xã hoàn thiện các tiêu chí về đích xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023; Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ Chuyển đổi số trên địa bàn…; Nâng cao chất lượng hoạt động Cổng thông tin điện tử huyện, trang thông tin điện tử các xã, thị trấn; Tham gia Hội thi Tiếng hát Người cao tuổi tỉnh Nghệ An…

3.2.9. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; Đổi mới và nâng cao chất lượng các cuộc họp giao ban Báo cáo viên, tuyên truyền viên, nâng cao chất lượng báo cáo, tổng hợp. Tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho Công chức tư pháp-hộ tịch và đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở. Chuẩn bị báo cáo hồ sơ tài liệu để phục vụ đoàn kiểm tra liên ngành của UBND tỉnh về công tác xử phạt vi phạm hành chính và công tác Ban hành văn bản quy phạm trên địa bàn huyện…

- Giao phòng Tư pháp hoàn thiện các báo cáo, văn bản, tài liệu liên quan phục vụ Đoàn kiểm tra liên ngành của Tỉnh.

3.2.10. Tham gia hội đồng tiếp dân huyện của đồng chí Bí thư huyện ủy và các lãnh đạo UBND huyện vào ngày 06, 11, 20 trong tháng; Triển khai cuộc thanh tra chấp hành pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng; thanh tra việc thực hiện chính quyền số và giải quyết TTHC trên địa bàn xã Nam Thành, Phú Thành, Kim Thành; Thực hiện chỉ đạo của các cấp về việc xử lý sau thanh tra; Tham mưu giải quyết một số đơn thư khiếu nại, tố cáo do Thanh tra huyện chủ trì và tham gia các đoàn giải quyết đơn liên ngành của UBND huyện.

3.2.11. Đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo từ cơ sở, đúng thẩm quyền.

3.3. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tăng cường công tác quản lý nhà nước; thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Các ngành, các cấp chỉ đạo nghiêm túc việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; Triển khai có hiệu quả kế hoạch cải cách hành chính; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo công tác cải cách hành chính tại mỗi đơn vị, cơ quan.

Ủy ban nhân dân huyện Yên Thành trân trọng thông báo!

1 2 3 4 5  ... 
BẢN ĐỒ HUYỆN YÊN THÀNH
image

Tin tức
  • Thời sự truyền hình Yên Thành 29-9-2023
1