ĐĂNG NHẬP  
image banner
Trung tâm Văn hoá tỉnh kiểm tra tiến độ xây dựng mô hình văn hoá tiêu biểu tại Yên Thành

Sáng ngày 14/9 Trung tâm văn hoá tỉnh Nghệ An do bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Trưởng phòng nếp sống làm trưởng đoàn đã về kiểm tra, đôn đốc việc xây dựng mô hình xóm văn hoá tiêu biểu thực hiện tốt hương ước, quy ước gắn với xây dựng nông thôn mới cấp tỉnh năm 2023 tại xóm Nông Trang xã Sơn Thành và xóm Hợp Xuân xã Hồng thành. Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo Phòng Văn hoá Thông tin, Trung tâm Văn hoá thể thao và Truyền thông huyện.                       

 

Anh-tin-bai

Đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc việc xây dựng mô hình xóm văn hoá tiêu biểu thực hiện tốt hương ước, quy ước gắn với xây dựng nông thôn mới cấp tỉnh năm 2023 tại xóm Nông Trang xã Sơn Thành

 

Năm 2023, xóm Nông Trang xã Sơn Thành được chọn xây dựng mô hình xóm văn hóa tiêu biểu thực hiện hương ước, quy ước gắn với xây dựng nông thôn mới cấp tỉnh. Đến nay xóm đã nâng cấp, bổ sung, chỉnh trang lại trong khuôn viên nhà văn hoá và lễ nghi khánh tiết; Xây dựng được hai cổng chào, 82 cột cờ và đèn chiếu sáng.  Các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao, câu lạc bộ được duy trì hoạt động thường xuyên và hiệu quả. Phòng Văn hoá Thông tin huyện đã thường xuyên chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc cơ sở thực hiện tốt việc xây dựng mô hình. Trung tâm Văn hoá Thể thao và Truyền thông huyện phân công cán bộ chuyên môn trực tiếp theo dõi, hướng dân đôn đốc xóm triển khai thực hiện các nội dung đã cam kết.

Tại xóm Hợp Xuân, xã Hồng Thành, đoàn đã kiểm tra và cho ý kiến đánh giá mô hình phòng chống bạo lực gia đình gắn với tuyên truyền giáo dục đạo đức lối sống gia đình.              

 

Anh-tin-bai

Tiết mục văn nghệ do CLB phòng chống bạo lực gia đình ở xã Hồng Thành biểu biễn

 

Kết luận cuộc làm việc, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền- Trưởng phòng nếp sống Trung tâm Văn hóa tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao vai trò của các phòng ngành cấp huyện, cấp xã, nhất là ban cán sự và nhân dân hai xóm Nông Trang và xóm Hợp Xuân đã vào cuộc tích cực chỉ đạo và hoàn thiện các tiêu chí theo hướng dẫn của cấp trên. Đồng thời yêu cầu, Phòng Văn hóa Thông tin huyện, cấp ủy chính quyền xã Sơn thành và Hồng thành tiếp tục chỉ đạo xóm hoàn thiện các nội dung còn lại như chuyển tủ sách đặt vị trí phù hợp, bổ sung thêm mảng hoạt động của các tổ chức đoàn thể, chỉnh sửa tiếp một số hạng mục trong nhà văn hoá và làm đường hoa để hoàn thiện mô hình. Trung tâm Văn hoá Thể thao và Truyền thông huyện tiếp tục cử cán bộ theo dõi hướng dẫn và tăng cường tuyên truyền về mô hình văn hóa tiêu biểu./. 

Trung tâm VHTT&TT Yên Thành

1 2 3 4 5  ... 
BẢN ĐỒ HUYỆN YÊN THÀNH
image

Tin tức
  • Thời sự truyền hình Yên Thành 29-9-2023
1