ĐĂNG NHẬP  
image banner
XÃ NAM THÀNH, HUYỆN YÊN THÀNH, TỈNH NGHỆ AN, HIỆU QUẢ TỪ NGUỒN VỐN VAY GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM
Trong những năm qua, thông qua chương trình cho vay giải quyết việc làm từ Ngân hàng Chính sách - xã hội (CSXH) huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An đã hỗ trợ cho  người dân trên địa bàn xã Nam Thành có điều kiện phát triển kinh tế gia đình, tạo đòn bẩy mở rộng sản xuất, kinh doanh, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo và đảm bảo an sinh xã hội.

Cán bộ Hội LHPN xã Nam Thành kiểm tra hộ vay nguồn vốn thoát nghèo từ NHCSXH đầu tư vào xưởng mộc dân dụng tại xóm Lâm Thành

Cho vay giải quyết việc làm là chương trình nhằm tạo việc làm, giảm tỷ lệ thất nghiệp trong xã hội, góp phần chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, chuyển giao khoa học kỹ thuật trong nông nghiệp, nông thôn. Chương trình có tác động tích cực  thu hút lao động, chuyển dần lao động thuần tuý trong nông nghiệp mức thu nhập thấp sang các ngành nghề có thu nhập cao, ổn định cuộc sống, vươn lên làm giàu. Đặc biệt, sau hai năm chịu ảnh dịch COVID-19 khiến nhiều người lao động trên địa bàn xã mất việc làm, ảnh hưởng lớn đến thu nhập, đời sống.

          Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ nhằm cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm. Đến nay, tổng dư nợ chương trình cho vay giải quyết việc làm thông qua Ngân hàng chính sách xã hội trên địa bàn xã Nam Thành gần 18 tỷ đồng, qua đó giúp nhiều hộ phát triển kinh tế, trở thành hộ khá. Các tổ tiết kiệm - vay vốn do  Hội LHPN xã nhận ủy thác dư nợ gần 9  tỷ đồng với 246 khách hàng vay, các hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích và phát huy hiệu quả, đem lại nguồn thu nhập ổn định.

Anh-tin-bai

Mô hình vay vốn đầu tư xưởng mộc dân dụng của gia đình chị Bình Thông xóm Lâm Thành và mô hình làm chổi đót của gia đình chị Công Thương Xóm Phú Sơn xã Nam Thành

        Với các khoản vay đến 100 triệu đồng/hộ từ chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm của Ngân hàng CSXH, nhiều khách hàng đã sử dụng để mua gia súc, gia cầm, mở rộng quy mô chuồng trại; nuôi trồng thủy sản; kinh doanh thương mại các mặt hàng như đồ gỗ, Chổi đót,  vật liệu xây dựng,... nhờ đó gia đình có thu nhập ổn định, có tài sản tích lũy, vượt qua được giai đoạn khó khăn do dịch bệnh, thiếu việc làm gây ra.

Anh-tin-bai

Mô hình vay vốn đầu tư chăn nuôi bò sinh sản của gia đình ông Nguyễn Cảnh Hòa xóm Phú Sơn và gia đình chị Tô Thị Chín Xóm Phú Sơn xã Nam Thành

         Trong suốt thời gian qua, Hội LHPN xã Nam Thành luôn thường xuyên chỉ đạo các chi hội  thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, trong đó có hoạt động ủy thác với Ngân hàng CSXH, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Đồng thời, chỉ đạo các chi hội, các Tổ Tiết kiệm & vay vốn tích cực tuyên truyền, nhân rộng các điển hình, nhiều mô hình của hội viên phụ nữ giúp nhau làm kinh tế, vượt khó vươn lên; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, tổ chức họp bình xét đối tượng đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ, đúng chủ trương và đúng đối tượng, giúp các hộ vay tiếp cận với vốn tín dụng chính sách kịp thời, có hiệu quả, nâng cao chất lượng tín dụng, đảm bảo an toàn vốn. Thông qua các chương trình tín dụng và chính sách an sinh xã hội của Ngân hàng CSXH, các  hộ dân đã có nhận thức rõ hơn về vai trò, vị trí của hoạt động tín dụng chính sách xã hội trong thực hiện mục tiêu giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

Trong thời gian tới, Hội LHPN xã tiếp tục phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội Huyện Yên Thành đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nguồn vốn tín dụng chính sách sẽ được lan tỏa rộng hơn đến tận hội viên phụ nữ và nhân dân, góp phần ngăn chặn tình trạng tín dụng đen và là điểm tựa kích thích hội viên phụ nữ và  nhân dân có điều kiện phát triển sản xuất, ổn định việc làm, cải thiện cuộc sống gia đình và góp phần xây dựng xã Nam Thành về đích xã nông thôn mới nâng cao vào cuối năm 2023./.

 

Hoàng Thị Thoa  - Chủ tịch Hội LHPN xã Nam Thành

BẢN ĐỒ HUYỆN YÊN THÀNH
image

Tin tức
  • Thời sự truyền hình Yên Thành 1-12-2023
1