ĐĂNG NHẬP  
image banner
Đẩy mạnh thực hiện tiết kiệm điện mùa khô và năm 2023
Tại Công văn số 3727/UBND-CN ngày 16/5, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh giao Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan căn cứ nội dung đề xuất của Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại Công văn số 2466/QVN-KD ngày 15/5/2023 về việc đẩy mạnh thực hiện tiết kiệm điện mùa khô và năm 2023 để tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh. Báo cáo hoàn thành trước ngày 20/5/2023.

Đẩy mạnh thực hiện tiết kiệm điện mùa khô và năm 2023. Ảnh minh họa

Đồng thời, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh giao các Sở, ngành, cơ quan liên quan theo chức năng nhiệm vụ chủ động kịp thời phối hợp với Sở Công thương trong quá trình triển khai thực hiện.

Tại Công văn số 2466/QVN-KD, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo công tác sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn. Trong đó, đẩy mạnh truyền thông về tình hình cung ứng điện khó khăn trong năm 2023 trên các phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương để các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp và người dân biết, cùng chia sẻ khó khăn và tăng cường thực hành tiết kiệm điện.

Đồng thời, tăng cường các giải pháp về tiết kiệm điện và điều chỉnh phụ tải điện tự nguyện phi thương mại (DR). Trong đó, các đơn vị hành chính sự nghiệp tiết kiệm điện năng tiêu thụ hàng tháng 10% so với cùng kỳ. Các trường học, bệnh viện, bệnh xá, trạm xá, khu điều dưỡng tiết kiệm điện năng tiêu thụ hàng tháng 5% so với cùng kỳ. Các đơn vị chiếu sáng công cộng áp dụng các biện pháp để tiết kiệm điện năng tiêu thụ hàng tháng 50% so với cùng kỳ.

Các nhà hàng, khách sạn, cơ sở dịch vụ thương mại, tổ hợp văn phòng và tòa nhà chung cư giảm 50% công suất chiếu sáng quảng cáo trang trí ngoài trời vào ban đêm, tuân thủ các quy định về chiếu sáng tiết kiệm và hiệu quả, sẵn sàng cắt, giảm nhu cầu sử dụng điện khi có thông báo của đơn vị điện lực tại địa phương trong trường hợp xảy ra thiếu điện.

Các tỉnh, thành chỉ đạo/thông báo đến các khách hàng sản xuất công nghiệp, đặc biệt là các khách hàng có mức tiêu thụ điện lớn, thực hiện các chương trình điều chỉnh phụ tải điện tự nguyện (DR) theo Thông tư số 23/2017/TT-BCT ngày 16/11/2017 của Bộ Công thương khi có thông báo của đơn vị điện lực. Tăng cường công tác truyền thông đối với các hộ sử dụng điện sinh hoạt để các hộ chủ động giảm nhu cầu tiêu thụ, không đặt nhiệt độ điều hòa dưới 260C.

Cùng với đó, thường xuyên theo dõi trang https://sudungdien.evn.com.vn/ để cập nhật thông tin về tình hình tiêu thụ điện/tháng/năm của các cơ quan hành chính sự nghiệp, chiếu sáng công cộng và cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm để điều hành công tác tiết kiệm điểm trên địa bàn. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra việc tuân thủ Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 7/5/2020 có biện pháp xử lý đối với cá nhân, tổ chức không tuân thủ.

UBND các tỉnh, thành chỉ đạo các Sở, ban, ngành có liên quan phối hợp với các Tổng công ty Điện lực, Công ty Điện lực xây dựng kế hoạch và thực hiện ngừng, giảm cung cấp điện trên địa bàn theo quy định của Bộ Công thương về điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện.

Kim Oanh (tổng hợp)-Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh Nghệ An

BẢN ĐỒ HUYỆN YÊN THÀNH
image

Tin tức
  • Thời sự truyền hình Yên Thành 22-9-2023
1