ĐĂNG NHẬP  
image banner
Đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh các tiêu cực, khó khăn, vướng mắc của công dân liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận QSD đất trên địa bàn huyện Yên Thành
Để đảm bảo công tác quản lý Nhà nước về đất đai nói chung trong đó có công tác cấp GCNQSD đất cho nhân dân trên địa bàn huyện ngày càng được tăng cường, hiệu quả cao. Đồng thời công dân thực hiện quyền phản ánh, kiến nghị các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động quản lý nhà nước thuộc thẩm quyền của UBND huyện, UBND huyện Yên Thành thông báo công khai số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ tiếp nhận, giải quyết thông tin phản ánh các tiêu cực, khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác cấp giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn huyện

I. Tên lãnh đạo, số điện thoại đường dây nóng:

1. Ông: Nguyễn Văn Dương, Phó Chủ tịch UBND huyện

Số điện thoại: 0983235033

2. Ông: Thái Hữu An,  Trưởng phòng Tài nguyên & Môi trường huyện

Số điện thoại: 0974168522

3. Ông: Nguyễn Văn Đoàn, Giám đốc Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Yên Thành

Số điện thoại: 0972906496

II. Thời gian tiếp nhận thông tin qua đường dây nóng

Tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị trong giờ hành chính tất cả các ngày làm việc, trừ ngày nghỉ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày nghỉ lễ theo quy định của Nhà nước.

BẢN ĐỒ HUYỆN YÊN THÀNH
image

Tin tức
  • Thời sự truyền hình Yên Thành 26-5-2023
1