ĐĂNG NHẬP  
image banner
Triển khai ứng dụng thuế điện tử (eTax mobile), rà soát dữ liệu MST cá nhân tiến tới sử dụng mã định danh cá nhân làm MST và đẩy mạnh triển khai HĐĐT
Số ký hiệu văn bản 1148/UBND-TC
Ngày ban hành 23/05/2023
Ngày hiệu lực 23/05/2023
Trích yếu nội dung Triển khai ứng dụng thuế điện tử (eTax mobile), rà soát dữ liệu MST cá nhân tiến tới sử dụng mã định danh cá nhân làm MST và đẩy mạnh triển khai HĐĐT
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Tài chính - Ngân sách
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm cv_trien_khai_thue_dien_tu_202638204515362747753.pdf