ĐĂNG NHẬP  
image banner
Tổng số: 233
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
2748/UBND-VHTT 26/09/2023 Tiếp tục tăng cường công tác quản lý và tổ chức các hoạt động lễ hội
Lượt xem: 3
Tải về 0
4024/QĐ-UBND 25/09/2023 Quyết định thành lập BCĐ rà soát hộ nghèo cuối năm 2023
Lượt xem: 2
Tải về 0
3994/QĐ-UBND 22/09/2023 Kiện toàn Ban chỉ đạo chuyển đổi số huyện Yên Thành
Lượt xem: 1
Tải về 0
2702/UBND-VP 21/09/2023 Tăng cường việc chấp hành pháp luật bảo đảm TTATGT đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức
Lượt xem: 0
Tải về 0
3950/QĐ-UBND 21/09/2023 công nhận hương ước xã Mã Thành
Lượt xem: 0
Tải về 0
2627/UBND-NV 15/09/2023 Hướng dẫn việc bổ nhiệm vào chứ chức danh nghề nghiệp và xếp lương the theo Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Lượt xem: 13
Tải về 0
2636/UBND.TD 15/09/2023 Báo cáo kết quả xử lý, giải quyết đơn bà Phan Thị Tâm, trú tại xóm Yên Định, xã Đức Thành
Lượt xem: 4
Tải về 0
3889/QĐ-UBND 14/09/2023 Quyết đình thành lập Tổ công tác giải quyết đơn thư kiến nghị của đại diện cử tri xóm 3, xã Minh thành
Lượt xem: 5
Tải về 1
3887/QĐ-UBND 13/09/2023 Về việc điều động cán bộ tham gia chỉ đạo sản xuất vụ Đông năm 2023
Lượt xem: 6
Tải về 0
2597/UBND.LĐTBXH 13/09/2023 Đôn đôc điều tra, thu thập thông tin người lao động
Lượt xem: 10
Tải về 0
12345678910...