ĐĂNG NHẬP  
image banner
Tổng số: 22
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
25/NQ-HĐND 21/07/2023 Về thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm
Lượt xem: 7
Tải về 0
25/NQ-HĐND 21/07/2023 Về thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm
Lượt xem: 6
Tải về 0
26/NQ-HĐND 21/07/2023 Về phê chuẩn quyết toán và xử lý kết dư ngân sách nhà nước năm 2022
Lượt xem: 9
Tải về 0
27/NQ-HĐND 21/07/2023 Thông qua Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu nhà ở tại xã Công Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 10
Tải về 0
28/NQ-HĐND 21/07/2023 Thông qua Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 khu dân cư tại xã Bảo Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 6
Tải về 0
30/NQ-HĐND 21/07/2023 Nghị quyết về việc giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XX
Lượt xem: 5
Tải về 0
31/NQ-HĐND 21/07/2023 Nghị Quyết về kết quả giám sát " Tình hình chấp hành pháp luật về công tác đầu tư xây dựng các dự án, công trình sử dụng đất giai đoạn 2016-2021"
Lượt xem: 6
Tải về 0
32/NQ-HĐND 21/07/2023 Nghị quyết về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện
Lượt xem: 9
Tải về 0
33/NQ-HĐND 21/07/2023 Nghị quyết về việc thành lập đoàn giám sát chuyên đề: việc thực hiện đề án phát triển chăn nuôi hàng hóa trên địa bàn huyện Yên Thành
Lượt xem: 8
Tải về 0
Số 09-NQ/HU 01/02/2023 Triển khai xây dựng "xã, thị trấn sạch về ma túy" trên địa bàn huyện Yên Thành
Lượt xem: 53
Tải về 0
123