ĐĂNG NHẬP  
image banner
Tổng số: 132
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
166/KH-UBND 14/09/2023 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Quyết định số 819/QĐ-TTg ngày 07/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Lượt xem: 10
Tải về 0
2605/UBND.KT&HT 14/09/2023 tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện
Lượt xem: 4
Tải về 0
2530/UBND.KT&HT 08/09/2023 Lắp đặt bổ sung các biển báo ATGT trên các tuyến giao nhau với QL.7B, QL7, QL48E, ĐT.533, ĐT.537, ĐT.538, ĐT.538C, ĐT.538D, ĐT.538E
Lượt xem: 8
Tải về 0
2532/UBND.KT&HT 08/09/2023 Trả lời đơn công dân xã Viên Thành
Lượt xem: 3
Tải về 0
2519/UBND 07/09/2023 Đôn đốc tiến độ lập quy hoạch chung xây dựng các xã đăng ký về đích nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu năm 2023
Lượt xem: 4
Tải về 2
2510/UBND-KT&HT 07/09/2023 Tuyên truyền, phổ biến về Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023.
Lượt xem: 3
Tải về 2
2511/UBND.KT&HT 07/09/2023 Triển khai công tác dự trữ hàng hoá phục vụ phòng chống thiên tai năm 2023
Lượt xem: 4
Tải về 2
2467/UBND.KT&HT 29/08/2023 cung cấp hồ sơ huấn luyện kỹ thuật an toàn
Lượt xem: 8
Tải về 0
2468/UBND.KT&HT 29/08/2023 Thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Nghị định 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ
Lượt xem: 5
Tải về 0
3128/QĐ-UBND 24/08/2023 Thành lập tổ kiểm tra, rà soát các cửa hàng kinh doanh xăng, dầu trên địa bàn huyện
Lượt xem: 10
Tải về 0
12345678910...