ĐĂNG NHẬP  
image banner
Tổng số: 22
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
68/KH-HĐND 20/09/2023 Kế hoạch tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An trước kỳ họp thứ Sáu - Quốc hội Khóa XV
Lượt xem: 1
Tải về 0
62/KH-HĐND 09/09/2023 Kế hoạch giám sát việc thực hiện Đề án phát triển chăn nuôi hàng hóa trên địa bàn huyện Yên Thành
Lượt xem: 3
Tải về 0
158/TB-HĐND 24/08/2023 Kết luận của Thường trực HĐND huyện tại buổi làm việc với Thường trực HĐND xã Xuân Thành
Lượt xem: 6
Tải về 0
11/TB-HĐND 24/08/2023 Kết luận của Thường trực HĐND huyện tại buổi làm việc với Thường trực HĐND, các Ban HĐND Đại Thành
Lượt xem: 3
Tải về 0
25/NQ-HĐND 21/07/2023 Về thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm
Lượt xem: 7
Tải về 0
25/NQ-HĐND 21/07/2023 Về thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm
Lượt xem: 6
Tải về 0
188/GM-HĐND 30/06/2023 GM dự họp kỳ họp thứ 8- HĐND huyện khóa XX
Lượt xem: 8
Tải về 0
08/TB-HĐND 12/05/2023 Nội dung chương trình, công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp thứ Bảy - HĐND huyện, khóa XX
Lượt xem: 24
Tải về 0
17/KH-HĐND 07/04/2023 Giám sát "Tình hình chấp hành pháp luật về công tác đầu tư xây dựng các dự án, công trình sử dụng đất giai đoạn 2016 - 2021 trên địa bàn huyện Yên Thành"
Lượt xem: 25
Tải về 0
16/NQ-HĐND 20/12/2022 Về việc giám sát "Việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND ngày 18/12/2020 của HĐND huyện về việc ban hành cơ chế hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2025''
Lượt xem: 35
Tải về 0
123