ĐĂNG NHẬP  
image banner
Tổng số: 324
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
306/BC-UBND 25/09/2023 Báo cáo Kết quả công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư 09 tháng đầu năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023
Lượt xem: 2
Tải về 0
305/BC-UBND 22/09/2023 Tổng hợp Kết quả đo lường sự hài lòng bằng hình thức trực tuyến của tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Yên Thành quý III, kế hoạch thực hiện quý IV năm 2023
Lượt xem: 1
Tải về 0
304/BC-UBND 22/09/2023 Kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị 30-CT/WT của Bộ Chính trị Về phát triển và tăng cường quản lý báo chí điện tử, mạng xã hội và các loại hình truyền thông khác trên Internet
Lượt xem: 1
Tải về 0
2721/UBND.TD 22/09/2023 kết quả giải quyết đơn ông Trương Khắc Bắc, trú tại xóm xóm 7, xã Minh Thành
Lượt xem: 2
Tải về 0
300/BC-VHTT 20/09/2023 Tình hình cung cấp thông tin lên Cổng thông tin điện tử huyện và các xã, thị trấn
Lượt xem: 1
Tải về 0
294/BC-UBND 14/09/2023 Báo cáo giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri
Lượt xem: 5
Tải về 0
292/BC-UBND 13/09/2023 Kết quả triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn huyện Yên Thành trong tháng 9/2023
Lượt xem: 5
Tải về 0
285/BC-UBND 12/09/2023 Kết quả rà soát, đánh giá TTHC theo Kế hoạch số 191/KH-UBND ngày 23/3/2023 của UBND Tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 4
Tải về 0
283/BC-UBND 11/09/2023 Công tác Cải cách hành chính 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023
Lượt xem: 4
Tải về 0
278/BC-UBND 08/09/2023 Công tác kiểm soát thủ tục hành chính tháng 8, Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính tháng 9 năm 2023
Lượt xem: 7
Tải về 0
12345678910...