ĐĂNG NHẬP  
image banner
Tổng số: 55
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
2578/UBND-TC 13/09/2023 Tăng cường thực hiện chỉ thị 15 của BTV Tỉnh ủy
Lượt xem: 11
Tải về 0
2524/UBND-TC 07/09/2023 Tăng cường các biện pháp, giải pháp thu ngân sách nhà nước 4 tháng cuối năm 2023 trên địa bàn huyện
Lượt xem: 3
Tải về 0
2483/UBND-TC 31/08/2023 Báo cáo tình hình kinh tế xã hội 9 tháng, dự ước cả năm 2023; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 (lần 2)
Lượt xem: 8
Tải về 0
268/BC-UBND 28/08/2023 Báo cáo Sơ kết thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
Lượt xem: 6
Tải về 0
3197/QĐ-UBND 28/08/2023 Quyết định điều chỉnh phương án tự chủ tài chính và phân loại mức độ tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2023-2025
Lượt xem: 5
Tải về 0
3130/QĐ-UBND 25/08/2023 Về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2022
Lượt xem: 7
Tải về 0
256/KH-UBND 16/08/2023 Tình hình kinh tế xã hội năm 2023, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024 huyện Yên Thành
Lượt xem: 8
Tải về 0
2308/UBND-TC 09/08/2023 Chỉ đạo đẩy mạnh công tác thu ngân sách nhà nước 5 tháng cuối năm 2023
Lượt xem: 5
Tải về 1
225/GM-UBND 04/08/2023 Giấy mời họp định giá đất tháng 8
Lượt xem: 6
Tải về 1
2154/UBND-TC 26/07/2023 Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024
Lượt xem: 12
Tải về 0
123456