ĐĂNG NHẬP  
image banner
Hướng dẫn thực hiện Tiêu chí số 4 Điện, số 7 cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn trong Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025
Số ký hiệu văn bản 1239/UBND-KT&HT
Ngày ban hành 02/06/2023
Ngày hiệu lực 02/06/2023
Trích yếu nội dung Hướng dẫn thực hiện Tiêu chí số 4 Điện, số 7 cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn trong Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Kinh tế - Hạ tầng
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm cong_van_gui_3_xa_huong_dan_nt638213161810215546.pdf