ĐĂNG NHẬP  
image banner
Thông tin tuyên truyền nội dung Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở
Số ký hiệu văn bản 1244/UBND-VHTT
Ngày ban hành 02/06/2023
Ngày hiệu lực 02/06/2023
Trích yếu nội dung Thông tin tuyên truyền nội dung Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Văn hóa-Thông tin
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm cong_van_tuyen_truyen_luat_thu638214912952205567.pdf