ĐĂNG NHẬP  
image banner
Hướng dẫn thực hiện tiêu chí số 01 về Quy hoạch, tiêu chí số 09 về Nhà ở dân cư và chỉ tiêu 17.5 về Mai táng, hỏa táng trong tiêu chí số 17 trong bộ tiêu chí Nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025.
Số ký hiệu văn bản 1243/UBND.KT&HT
Ngày ban hành 02/06/2023
Ngày hiệu lực 02/06/2023
Trích yếu nội dung Hướng dẫn thực hiện tiêu chí số 01 về Quy hoạch, tiêu chí số 09 về Nhà ở dân cư và chỉ tiêu 17.5 về Mai táng, hỏa táng trong tiêu chí số 17 trong bộ tiêu chí Nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025.
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Kinh tế - Hạ tầng
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm cv_huong_dan_thoc_hien_tieu_ch638214914065389659.pdf