ĐĂNG NHẬP  
image banner
Báo cáo kết quả công tác xử lý sau thanh tra 9 tháng năm 2023
Số ký hiệu văn bản 296/BC-UBND
Ngày ban hành 15/09/2023
Ngày hiệu lực 15/09/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo kết quả công tác xử lý sau thanh tra 9 tháng năm 2023
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Thanh tra - Tiếp dân giải quyết khiếu nại tố cáo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm bc_kq_xl_sau_ttr_9_thang_nam_2638304517781506926.pdf