ĐĂNG NHẬP  
image banner
Hướng dẫn việc bổ nhiệm vào chứ chức danh nghề nghiệp và xếp lương the theo Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Số ký hiệu văn bản 2627/UBND-NV
Ngày ban hành 15/09/2023
Ngày hiệu lực 15/09/2023
Trích yếu nội dung Hướng dẫn việc bổ nhiệm vào chứ chức danh nghề nghiệp và xếp lương the theo Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Hành chính
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm huong_dan_ubnd_theo_tt_08_2023638304543006407653.pdf